Små menn store gleder...

Dunk - dunk - dunk - dunk - det gjaller i veggene....

Lørdag 22. juli kl 18:20 - Hva kommer det av at folk parkerer på fortauet? Ikke lærer de det på kjøreopplæringen, ei heller i praktis øving. Det må derfor kun være - tomme tønner som ruller best"! Der intet er - er intet at finne!.
 

Den lille mann!

Hvordan avsløre en person som krever oppmerksomhet men ikke får det. Ingen legger merke til hans febrilske innnsats for å bli lagt merke til. Hva er årsaken, og hvofor er det så viktig for han? Kanskje vil han vise styrke ovenfor dama si? Hanekyllinger pleier jo gjerne det.

Provokasjon er en enkel vei å gå. Personer uten noen høy posisjon verken profesjonelt eller privat - og uten evner til avansement i den retning, er lett å avsløre. Gi for eks. inntrykk av at du ikke liker, at garasjeporten deres står åpen hele dagen og viser frem en haug med rot eller en parkert bil. Hvorfor porten må stå åpen vet han vel knapt selv - men la han få inntrykk av at du ikke liker det. Til å begynne med vil han - slik normal skikk tilsier - lukke porten straks etter at bilen er parkert. Men så griper fanden forstanden - og den lille mannen finner på utallige ting å gjøre for og provosere porten åpen. hehe - Nå er han ubevisst iferd med å avsløre sider ved seg selv han helst ikke vil at du skal vite noe om. Han er nå i stand til å fremsette skriftlige trusler - som kan være sjebnesvangert for ham om du reagerer på dem. Han skriker ut i frustrasjon og vil ha offentlig verbal skittentøyvask. Fortsetter du provokasjonen er den lille mannen ute av stand til å tenke rasjonelt og søker assistanse hos mamma og pappa, hvor han vil få medhold.

Ringen er sluttet, og du har vunnet løpet om å avsløre en liten mann uten makt (baller) med grandiose tanker om egen fortreffelighet. Hold deg unna slike personer.

Self-disipline

begins with the

mastery of your

thoughts. If you

don't control what

you think, you can't

control what you do.

Folk fra Oslo....

Kontakttelefon VERN FOR ELDRE - 800 30 196 - Et telefonnr jeg har benyttet ofte siden det ble opprettet. De er godt informert om min familiære situasjon. Ta kontakt - ikke nøl. Det er dessverre stort behov for eldres hjelpetelefon - Man kan ikke velge sin familie og heller ikke styre hvem og hvilke psykopater/narsissister som etter hvert innlemmes. og HUSK! Disse farlige manipulatorene vil alltid forsøke å påføre deg skyld. Det er du som må forandre deg og "gi mer av deg selv" IKKE DEM - ALDRI DEM! NARSISSISTER VERKEN HAR ELLER TAR ANSVAR FOR SINE HANDLINGER. - Gjør derfor telefonnummeret kjent i ditt nærmiljø. Ta vare på deg og ring!

 

BMW FINANCIAL SERVICES klamrer seg fortsatt fast på fortauet tidlig fredag morgen. Det er mulig lappen ville røket om typen kjørte hjem til Bærum i natt?

Fredag 21. juli kl 05:22 var det bare å gi opp. Fyrbøteren holdt ikke ut lenger til tross for tre skriftlige henstillinger, ga de meg skylden og straffen for sitt sug etter gift.. Nå har jeg kastet opp i en halv time og hodet føles at det vil sprenge når som helst. Dette er litt av prisen for å bo i Tertitten borettslag hvor verken Piirka eller Narvestad-juntaen - og slett ikke kvinnfolkmafiaen tar hensyn til verken beboernes ve og vel, borettslagsloven eller eget vedtatt husreglement. En gjeng med narsissister og psykopater samlet i et bokompleks for "Vi over 50" - hvor ingen av de aktuelle burde fått bli boende. Gamle utdaterte, innsnevret og innskrumpet  av tobakksrøyk og det som verre er - skal de ta vare på andre tilårskomne beboere. Det er dømt til å gå ad undas. Men det står det ingenting om i boligannonsene.Jaggu enda en fra Oslo`med lånt bil på besøk i nr 14. Han må ha fått lappen i posten, Ikke bare parkerer de på fortauet, men rett foran en utkjørsel på det smaleste stedet på hele veien. Og dessuten rett foran verandaen til dem i første. Stort frekkere er det vel knapt mulig å bli. Det er mulig de gjør det slik i Oslo, men de fleste her i bygda har bedre vett.

Folk fra Oslo elsker fortauet vårt. De elsker så høyt at de må parkere på det og tvinge fotgjengerne ut i kjørebanen. Også herr Selstad er en stor elsker av å bryte trafikkreglene ser vi...;))


 

Da var fortauet opptatt for i kveld! En mini fra BMW FINANCIAL SERVICES - i Bærum - Notorisk misbruker til nr 14. Hvor skal han gjøre av seg når fortauet blir ferdig? 

Barnevern...

Som alltid ellers skriker sosialistene på mer penger. Penger, penger, penger! Men for oss hardtarbeidende politikere og private - vet vi at det ikke nytter å pøse inn overflod av penger og nye ansatte om kompetansen mangler. En kartlegging av behovet bør komme før kravet reises om penger. Det nytter ikke å ansette mange ufaglærte verken i politi eller helsevesen da de ikke kan utføre det arbeidet etaten har behov for. Det er unødvendig sløsing med knappe ressurser. Men det nærmer seg stortingsvalg om et par måneder og tema for valgkampen trengs. Sp-leder Slagsvold Vedum sier flåsete nok - at Jesus er større enn partipolitikk. La oss derfor fastslå at barnevern er viktigere enn flåsete sosialist-retorikk! Bruk hue de som har!

 

Bekymret for økning i bekymringsmeldinger i Frogn

Vil ha et løft: - Det gjelder de mest sårbare blant oss. Derfor ønsker vi et nasjonalt barnevernløft, sier SV-politikerne Nicholas Wilkinson og Sylvi Ofstad Samstag.

Av Mariann L. Dahle

Publisert: 18. juli 2017, kl. 11:35

- Samtidig er det bra at flere melder fra når de mistenker at barn lider, sier Sylvia Ofstad Samstag og Nicholas Wilkinson. I Frogn har antallet bekymringsmeldinger økt med hele 32 prosent på fire år.

- Jeg er bekymret for barnevernet i Frogn. Det er flere barn som har det vondt trenger hjelp nå. Selv våre dyktige ansatte sliter når de mangler folk og ressurser, sier Sylvi Ofstad Samstag.

De to SV-politikerne er både bekymret og "glad" for den store økningen på 32 prosent i antall bekymringsmeldinger i Frogn. I samme periode økte tallet med elleve prosent på Nesodden. Konkret betyr det at tallet gikk opp fra 134 til 177 meldinger i Frogn og fra 182 til 202 på Nesodden i tidsperioden 2013-2016.

Kraftig økning

- Det er vanskelig å vite om tallene viser økt forekomst av overgrep eller vanskjøtsel, eller at flere som er bekymret faktisk melder fra. Vi håper selvsagt økningen skyldes det siste, da må den betraktes som positiv, sier Nicholas Wilkinson som er bosatt på Kolbotn og er SV Akershus sin førstekandidat til Stortinget ved høstens valg.

Bekymringsmeldinger fra ansatte i barnehager over hele landet har de siste årene økt kraftig, i henhold til den såkalte Kvello-modellen der barnehageansatte skjerpet årvåkenheten.

- Om et barn utsettes for vold eller omsorgssvikt skal barnet vite at hjelpen kommer. Om det blir kø i saker i barnevernet må barn bli værende i veldig vonde situasjoner. Det er uakseptabelt. De som jobber i barnevernet jobber i dag ofte mye overtid og på fritiden for å hjelpe alle. Slik kan det ikke fortsette evig. De må få mer ressurser, sier SV-duoen.

- Trenger et løft

- Barnevernet står ressursmessig på stedet hvil, sier Wilkinson som tidligere har jobbet med barnevern.

- Barnevernsløftet, som Audun Lysbakken innførte i 2011, ble stoppet av den blå regjeringen. Venstre og Krf greide å få inn en 30 millioners økning i budsjettet, men det er smått sammenlignet med de 500 millionene som var avsatt under den rød-grønne-regjeringen, sier Wilkinson.  - Dette vil vi ha opp igjen. I 2017 økes barnevernbudsjettet kun med 10 millioner kroner.  Det er ikke engang nok til å dekke prisøkningen og betyr reelt sett en nedgang, sier Wilkinson og legger til at dette dreier seg om de mest sårbare barna, som ikke selv roper høyt.

- De mest sårbare

 - Det er vi voksne som må se viktigheten av å prioritere dem. Så får det heller gå på bekostning av skattereduksjoner til de rikeste. Mange barn som har blitt tatt hånd om av barnevernet gir senere tilbakemelding om at de burde fått hjelp mye tidligere, sier SV-politikeren.

- Frogn kommune har i dag fem og en halv stilling i barnevernet, og jeg har ikke hørt om noen økning. Det trenger vi, mener Sylvi Ofstad Samstag og minner om at barnevernet først og fremst hjelper familier til å fungere slik at barna kan bli boende hjemme.

- Det er det aller vanligste, og der gjør barnevernet en uvurderlig jobb, sier kommunestyrerepresentanten for Frogn SV.

AMTA no. 18-07-2017

Helsearbeidere er ikke alltid det du håper på

Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

Jeg er glad for at Aftenpostens Ingeborg Senneset bekrefter min optikk og fremstilling i et intervju med Sykepleien.no: «(?)En gang satt jeg inntil veggen på gulvet utenfor rommet mitt på avdelingen og gråt og var helt fortvilet. Da kom en sykepleier bort til meg og dultet borti meg med foten som om jeg var et veislakt. Hun ga meg klar beskjed om at jeg ikke kunne sitte der og skjemme ut avdelingen. Det var det mest nedrige jeg kunne bli utsatt for der og da(?)»

Etter en overdose i 2014 havnet jeg på sykehus.Jeg hadde vært på kjøret en god stund og ba om å få hjelp til å bli vasket. «Det blir hjelp til hjelpeløshet», sa sykepleieren, hun kastet arrogant på hodet og gikk. Jeg lå igjen i sengen i en pøl av urin og avføring.

Utsatt for overgrep

Men bevares, det finnes noen flotte mennesker der også.

Under ett av oppholdene mine på psykiatrisk satt en sykepleier og sydde i en knapp i skjorta mi. En veldig omsorg. Den episoden hjalp meg mer enn medisiner noen gang har gjort. Dessverre er det få slike historier fra mitt liv som psykiatrisk pasient.

Jeg skrev i kronikken,«Vi er fortsatt «De andre»», i Aftenposten at ansatte i rus og psykiatribehandlingen burde screenes for personlighetsforstyrrelser. Jeg mener det fortsatt. Det kan luke ut de verste karakterene og kan avverge mye lidelse for mange.

I alle land er mennesker med rus og psykisk sykdom blant dem som er mest utsatt for overgrep og brudd på menneskerettighetene.

Det hippokratiske prinsippet primum noc nocere - fremfor alt ikke gjør skade - gjelder fortsatt ikke for ruspasienten.

Den erfarne menneskerettighetsjuristen Gro Hillestad Thune forteller i boken «Overgrep ? søkelys på psykiatrien» om et titall caser der overgrep i psykiatrien er gjennomgangstema.

Grunnen til at slike overgrep mot pasienter kan gå upåaktet hen er at den psykiske helselovgivningen i stor grad er skjønnsbasert, og derved åpner et stort rom for legens og sykepleierens handlinger.

Den høye avslagsandelen bekrefter det. Den har også sammenheng med at Helsetilsynets folk - høyt utdannede som de er - kjenner seg mer igjen i legens språkbruk enn i pasientens virkelighetsbeskrivelse. I tillegg lener tilsynsmyndighetene og pasienterstatningsinstituttet seg mye på «sakkyndige» uttalelser, og de inntar ikke alltid en spørrende holdning.

Pasienten har ingen ankerett

Dernest skyldes det generelt lave antall klager i rus og psykiatritjenesten at psykiatriske pasienter frykter for represalier fra behandlingspersonalet. Dette er det reell grunn til. Like viktig er at asymmetrien i ankemuligheter overfor Fylkeslegens og Helsetilsynets beslutninger gjør at pasientens rettssikkerhet er svært begrenset.

Helseminister Bent Høie og regjeringen har riktignok gått høyt på banen og sagt at ambisjonen er å lage pasientenes helsevesen. 1. januar 2014 kom derfor en ny pasient og brukerrettighetslov. Men denne lovendringen byr mest på semantisk sminke i forhold til den gamle loven.

Rus og psykiatripasienten har i motsetning til behandlingspersonell fortsatt ingen ankerett i tilsynssaker. Det har legen. Etter det jeg erfarer, har lovgiver ytterligere styrket helsepersonells rettssikkerhet, da nødvendigvis på bekostning av pasienten.

Jeg har opplevd at departementet har en veldig hul retorikk rund pasienters stilling.

Jeg har opplevd at departementet har en veldig hul retorikk rund pasienters stilling. Bare ta Stortingsmelding 11 2015?2016 som et eksempel: «(?)Regjeringen vil gi pasientene sterkere innflytelse. Pasientenes stemme skal veie tyngre i utformingen av morgendagens helsetjeneste. Pasientens behov og ønsker skal veie tyngre når det skal tas valg om hvilken behandling som skal gis, og hvordan den skal gjennomføres.(?)».

Den sterkeste overlever

Da jeg var inne til avrusning for et par år siden fikk jeg ikke medisiner mot hallusinasjoner den første natta. Som en ubuden gjest trippet galskapen frekt inn i bevisstheten min. Jeg lå naken i sengen og stirret i taket som dreide rundt sin egen akse, som en hvit solskive. Fra kriker og kroker pilte hårløse rotter. Jeg slo rundt meg. Men det hjalp naturligvis ikke, i og med at det hele hadde opphav i min hjerne.

Helsetilsynet skrev senere i sin konklusjon at avdelingen burde ha informert meg om reaksjonene. Men den lemfeldige behandlingen fikk ingen konsekvenser for andre enn meg som pasient. Det hippokratiske prinsippet (også kjent som legeløftet som alle nyutdannede leger må avlegge) primum noc nocere ? fremfor alt ikke gjør skade ? gjelder fortsatt ikke ruspasienten.

Fastlegen min sa det så godt etter at jeg hadde en alvorlig depresjon i vinter; selv i velferdsstaten Norge er det dessverre slik at det er den sterkeste som overlever.

I behandlingen av tilsynssaker er fortsatt psykiateren og legen både utøvende, lovgivende og dømmende makt. Bare et fåtall overgrepssaker i psykiatrien havner i retten. Få psykiatriske pasienter har helse og økonomi til å gå igjennom en slik prosess.

Da jeg klagde legen inn til Helsetilsynet, omskrev legen min sykdom til en moralsk kategori. Å oppleve at pasientjournalen er konstruert med sikte på å obstruere pasientklager oppleves demoraliserende. Det krever baller å stå i den situasjonen.

 

Den lemfeldige behandlingen fikk ingen konsekvenser for andre enn meg som pasient.

 

 

 

 

 

 

 

Når løgn blir "sannhet"

At jeg lenge har vært bekymret for mine barnebarn har jeg aldri lagt skjul på - og for at dere skal forstå hvorfor - gjengir jeg noen forskningsuttalelser nedenfor. Barn er uskyldige offer for foreldrenes manipulasjoner - de kan ikke forsvare seg, og det er heller ingen til verken å lære dem eller forklare for dem hvilken hjelp de trenger. Ingen griper heller inn og tar vare på mishandlete barn - de lever i skyggen av "det gode liv" og vil for alltid være tapt til narsissistens videre utnyttelse som flygende aper. Men de forstår det ikke selv og vil som narssisisten skylde på offeret. Stakkars, stakkars barn. Det er en tragedie at marekattene er kommet inn i familien og forvoldt så mye djevelsk sadisme over uskyldige mennesker.som fra før var sterkt traumatisert av en psykopatisk mannsperson.

Ulike løgnere

Det finnes flere kategorier av løgnere:

Manipulatoren: Vedkommende lyver for å oppnå noe. Han vil ikke bare imponere, men lyver for å gjøre deg interessert. Han gjør seg kanskje sårbar for å få sympatien din og har en strategisk plan med det hele. I motsetning til lystløgneren, er han kynisk beregnende.

Lystløgneren: Han lyver for å skape interesse. Han vil bli beundret for det han forteller, og det starter gjerne som uskyldige løgner på pauserommet eller i familieselskapet. En lystløgner lider av mytomani. Dette innebærer at en person, mer eller mindre, lyver tvangsmessig - det vil si uten at det finnes en tydelig årsak til løgnen.

Narsissisten: Narsissisten har fellestrekk med psykopaten. Vedkommende har et forvridd virkelighetsbilde og vet ikke egentlig selv at han lyver. Han mangler evnen til å vise respekt og empati og blir gjerne oppfattet som selvopptatt. Vedkommende har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Kilde: Psykolog Grethe Nordhelle

-----------------------------------------------------------------

 Manipulasjon er eit samfunnsproblem

- Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon.

Har du blitt manipulert? Eg spør ikkje om du er blitt utsett for ungar som for å få ein is på butikken seier at du er fin på håret. Eg tenkjer heller ikkje på den du møter på byen som er så fascinert av deg at vedkomande nyttar alle moglege strategiar for å gjera deg interessert. Dette er det Grethe Nordhelle kallar kvardagsmanipulasjon. Det eg spør om, er: Har du nokon gong opplevd å bli utsett for ein bevisst falsk eller usakleg presentasjon, som på ein skjult måte og med hensikt får deg til å gjera noko for ein annan som du - om du hadde vore klar over kva som skjedde - ikkje ville ha gjort. Slik definerer nemleg advokaten og psykologen Grethe Nordhelle fenomenet i den nye boka si Manipulasjon - forståelse og håndtering.

-  Manipulasjon slik eg definerer det, er eit samfunnsproblem fordi manipulatorar har det i personlegdomen å finna situasjonar der dei kan manipulera, seier ho.

Går ofte ut over born

Vi sit i hagen hennar på Bygdøy. Det er ein av desse aller første skikkeleg varme junidagane, og Grethe serverer frukost. Med utsikt over Oslofjorden, blomehonning, olivenar og kaffi på steinbordet og bugnande bed på alle kantar kan ein koma i tankar om at ho prøver å påverka meg til å skriva ekstra positivt om den tredje boka si. Frå før har Nordhelle gjeve ut to bøker om mekling, og etablert seg som ein ressurs på området.

- Nokon har gjort det til ein livsstil å manipulera, seier Nordhelle, som i den nye boka si ikkje bare dreg opp grensene mot det kvardagslege og ufarlege, men òg mot psykopati og andre personlegdomsforstyrringar. Ho argumenterer for at notorisk manipulerande framferd er ein eigen kategori der kriteriet om at påverkinga skal vera bevisst, er veldig sentral.

- Eg har hatt folk i terapi som har vore heilt nedkøyrde av ein manipulator.

Om det er snakk om ei barnefordelingssak, kan dei ha vore i kontakt med barnevernet, familievernet og domstolane, men får likevel ikkje hjelp fordi den andre parten fortel ein forteikna versjon og manipulerer i alle instansane.

- Borna er dei største taparane, understrekar Nordhelle.

Den som blir manipulert, framstår ofte som usikker, til dømes i møte med barnevernet, og ifølge psykologen er dette med god grunn. Manipulatoren, som ser ut til å vera ein fantastisk person, tek i forteljinga si gjerne utgangspunkt i nokre element som stemmer, men overdriv og fordreier dei. Resultatet blir ofte at barnevernstilsette, dommarar, sakkunnige og andre som er der for å hjelpa, sjølve blir offer for manipulatoren og snakkar vedkomande si sak. «Han verkar jo så sympatisk!»

-  Her treng vi at barnet blir løfta opp, seier Nordhelle.

Avsløring tar tid

Eit typisk problem med manipulasjon er at den vanskeleg lar seg dokumentera. For å få bukt med dette kan ein som sakkunnig måtta ty til uvante metodar. Sjølv har Nordhelle ved mistanke om manipulasjon i visse tilfelle snakka med kollegar av manipulatoren, tidlegare sambuarar og folk på gamle arbeidsplassar.

- Det er den tidlegare kvardagen ein må få tak i, understrekar ho. - Ein må leita på andre stadar enn der dei presenterer seg sjølv. Men eg er ikkje detektiv, og den andre vegen til å avsløra manipulatorar er å ta seg tid. Det er grenser for kor lenge vedkomande kan finna på noko å seia. Ein må spørja og spørja til ein avslører dei.

Eit vanleg og alvorleg problem i saker som skal opp for retten, er at domstolen set for stramme rammer for vitneføring.

- Ofte avgjer dommaren at partane til dømes skal få føra fire vitne kvar. Problemet er at ein må ha mange fleire enn fire vitne for å avsløra ein manipulator. I slike situasjonar må den sakkunnige stilla krav.

Ifølge Nordhelle kan møtet mellom juristar og psykologar opplevast som ein kulturkollisjon.

-  Eg har undervist på spesialiteten i samfunnspsykologi om jussen sin fenomenologi, fortel ho. Jussen forenklar røynda, og advokatar vil pressa sakkunnige inn i ja/nei-svar. Men i psykologien finst det ikkje absolutte svar, understrekar Nordhelle ? som altså har erfaring frå begge faga, men som meiner psykologi er mykje meir utfordrande enn jus.

-  For å gjera ein god jobb i rettssystemet må psykologen vera med på å setta premissa for arbeidet som skal gjerast, seier ho, og foklarar korleis psykologar som er oppnemnte som sakkunnige har høve til å ønskja seg fleire vitner eller på anna vis vera med på å utforma rammene for saksgangen. Slike detaljar blir skisserte av dommaren i kvar sak, og her er det fullt mogleg å koma med dei krava ein treng for å kunna gå god for kvaliteten av sitt eige arbeid.

- Du må sjølv skapa deg dei gode arbeidsvilkåra, seier Nordhelle.

Psykologen i retten

Grethe Nordhelle er oppteken av at sakkunnige ikkje skal konkludera i rettssaker.

-  I staden bør ein ta dilemmaa ut på papiret i rapporten og skissera alternative hypotesar.

Ho har forståing for at ferske aktørar i ein rettssal vil kunna kjenna seg usikre og forsøka å framstå som meir nyttige enn dei kanskje har grunnlag for. Ein har urealistiske førestellingar om dommarane sine forventingar, og har kan henda òg store forventingar til kva ein sjølv skal levera. I ein slik situasjon er det dessverre lett å seia meir enn ein har belegg for, og konkludera når ein heller burde halda fram motsetnader.

DOBBELTKOMPETANSE: Grethe Nordhelle er både jurist og psykolog, og dei to bøkene hennar om mekling har sett standarden på feltet i Noreg. Erfaringar frå rettsvesenet har òg vore viktige når ho no har skrive om manipulasjon. Foto: Arne Olav L. Hageberg

-  Den nøytralt oppnemnte sakkunnige er ei heilag ku i rettssystemet. Dommarar, som vanlegvis kan altfor lite psykologi sjølv, følger det dei sakkunnige måtte anbefala, åtvarar Nordhelle. Ho understrekar at psykologar i rettssystemet er i ein veldig vanskeleg situasjon. Advokatar har faste spelereglar. Dei har lært kodane og kjenner seg trygge, medan psykologar går inn i ei svært krevjande rolle som ikkje er lett å takla sjølv om dei er kompetente fagfolk.

-  Dette er eit vanskeleg område å jobba med psykologi. Ein må freista vera tydeleg på noko som er utydeleg.

Vanskeleg å avsløra

Vi spør kvifor Grethe Nordhelle er komen i kontakt med så mange manipulatorar i arbeidet sitt. Er det ikkje ein fare for at ho blir eit offer for selektiv persepsjon ? at ho ser det ho ventar å sjå ? og slik blir talsperson for ein slags mistankekultur? Ho fortel at innvendinga ikkje er ukjend, men meiner mykje av forklaringa på at ho har blitt ekstra merksam på fenomenet, ligg i den doble kompetansen ho ber med seg ? som både jurist og psykolog.

-  Bare ti prosent av alle meklingssaker blir så fastlåste at partane kjem i retten, og dei fleste meklingssakene som kjem i rettssystemet, involverer personar med personlegdomsforstyrringar. Det er nett slike saker eg har jobba mest med. Difor er det ikkje rart at eg har sett mykje av dette.

Observasjonar av eit firesifra tal konfliktar har altså gitt henne grunnlag for å seia noko overordna om fenomenet.

Sørgeleg mange fagfolk går på limpinnen når manipulatoren er avansert

Grethe Nordhelle

Nordhelle meiner at politi og advokatar ofte er flinkare til å avsløra manipulatorar enn psykologar er. Dei har eit innøvd kritisk blikk. Sjølv om sakkunnige òg skal vera nøytrale, tar dei altså for ofte parti.

-  Dette skjer fordi ein har for stor tru på kva ein som fagperson kan få ut av den vesle informasjonen ein ofte sit med. Eller ein har ikkje teke med i likninga at ein kanskje blir utsett for manipulasjon. Denne kunnskapen må vera veldig høgt oppe i medvitet, konkluderer Grethe Nordhelle.

Manipulasjon av fagpersonar

Manipulasjon - forståelse og håndtering er bygd opp rundt ei rekke kliniske vignettar som tener som døme på manipulerande åtferd.

-  Alt er reelle saker som eg sjølv har vore involvert i, fortel Grethe Nordhelle.

I boka dreg ho på bakgrunn av desse opp grensene mellom manipulasjon og tilgrensande fenomen som påverknad, overtaling, hjernevasking og psykopati. Ho klassifiserer og forklarar òg ulike manipulasjonsteknikkar og viser korleis desse kan manifestera seg på ulike arenaer, som overfor born, i andeleg samanhang og overfor fagfolk.

Nordhelle åtvarar særleg mot situasjonar der eine parten i ein konflikt set seg føre å manipulera fagpersonen for å få gjennomslag for eigne krav, til dømes ved fordeling av omsorg for born. -  I slike situasjonar er fagpersonar arbeidsudyktige. Det skremmande er at dei ikkje er klare over dette. Konsekvensen blir at dei legg store tilleggsbører på offera, understrekar ho.

Ein manipulasjonsteknikk kan vera å påverka det profesjonelle offeret emosjonelt. Ein annan hyppig brukt strategi er å få merksemda bort frå eigne svake sider gjennom å sverta den andre parten.

Sunn skepsis

-  Erfaringa mi er at det er sørgeleg mange fagfolk som går på limpinnen når manipulatoren er avansert, seier Nordhelle.

Som terapeut er det òg fullt mogleg å bli manipulert av personar som går i eineterapi. Det kan visa seg at favorittklienten, som du kanskje har hatt i mange år og som du alltid ser fram til å møta, manipulerer deg for å oppnå eiga bekrefting.

Undervegs i samtalen har vi flytta oss bort i paviljongen for å koma unna den mest steikande føremidagssola. Etter å ha drukke opp kaffien og teke bilete av intervjuobjektet på smale duftstiar mellom bugnande bed, set eg meg på sykkelen og konkluderer med at om eg blei manipulert, så var det heilt greitt. Eg lever godt med litt sommarluksus, og ein frukost i det grøne kan knapt kallast falsk og usakleg. Dessutan er eg meg bevisst dette moglege påverkingsspelet - som i verste fall altså kan kallast kvardagsmanipulasjon. Eg har skjøna at den farlege og samfunnsskadelege manipulasjonen er noko heilt anna. Grethe Nordhelle oppfordrar oss ikkje til å tru vondt om partnarar, born og vener. Mest av alt er ho ein talsperson for sunn skepsis, refleksjon, medvit og merksamt nærvere - i kvardagen, på terapirommet og i rettssalen.

GRETHE NORDHELLE

 

 

 

 

 

Hanekyllingen ute på tur

BÆRRE LÆKKERT - skal ingen kunne påstå at denne gapende garasjen er - og til hvilken hensikt annet enn å skjemme et allerede frastøtende boområde uten et eneste grønnt gresstrå, ikke en blomsterurne heller så langt øyet kan se. Men gapende garasjer full av rot er det som frembys. Det er så langt fra skjønnhetsparagrafen og estetikk det er mulig å komme.
Hvorfor enkelte har startet denne skjemmende praksis er vel ikke for noe annet enn å drite i omgivelse og dens trivselspolitikk.

Fyrbøteren i Helvete

Mandag 17. juli kl 22:05 på overtid -  MÅTTE han ta seg en blås. Selv om fyrbøteren har smårøkt hele dagen og holdt den sure helvetstanken ved like uavlatelig, måtte han sende en ekstra os inn på soverommet mitt like før leggetid. DET får jeg jo ikke gjort nå - for nå må jeg vente til det har luftet ut og forsikret meg om at fyrbøteren ikke drar en ny en. For da er jo 101 ute og jeg får ikke blund på øynene i natt. De blir jo helt innsnevret mellom ørene etter hvert som hjernebarken stivner av tjære og bek - og huden blir til kreppapir. Korttidsminnet viskes ut og røykerne lever i en døs av likegyldig, tafatt glemsomhet. ALZHEIMER !

Et fortau er et fortau er et fortau - selv om det ikke har asfalt..Alle med tilstrekkelig antall hjernevinninger, vet at det ikke er tillatt å parkere på fortauet. Men mangler man disse kan det mest idiotiske skje. Hva gjør de når fortauet blir asfaltert?

Søndag 16. juli. Har man ikke plass - nei så tar man seg plass. Om det går ut over ande gir de vel f--- i. Når man har levd noen år, overraskes man ikke lenger av individets frekkhet. Narsissismen sprer om seg og egoet vokser - men det er ikke dermed innenfor det lovlige av den grunn. Dette er slett ikke vakkert heller. Hva har man garasjer til? Hanekyllingen har etablert et uregistrert og ulovlig service"lager" - andre fyller den med rot slik at bilen ikke får plass. Dette var helt sikkert ikke arkitektens hensikt med utbyggingen til boligformål. Grusomt rett og slett!

Søndag 16. juli kl 10:55. I Tertitten boligområde har enkelte ingen forskjell på helligdag og hverdag. - og de respekterer heller ikke dem som har det. Hanekyllingen er en av dem
 

16, juli - søndag morgen kl 06:50 er Kamil Lukasz Blokesz igjen ute på tur. I all fall bilen hans. Nå ligger det så mange billedbevis i arkivet på brutte regler og reglement - at han ber om å bli politianmeldt, både han og beboerne som tillater dette. Er det en anmeldelse de er på jakt etter er jo det en smal sak å fikse.

Søndag 15. juli kl 21:30 klarte ikke hanekyllingen mer - Nå MÅTTE han fyre opp ATWen sin for å vise den frem i nabolaget, Han har jo ATW må vite. Men hva han trenger den til i en knøttliten villahage i Tertittenveien, vet han vel knapt selv. Men - han har visst mye bortgjemt i den uregistrerte delen av AS-et (sitt) Det er vel snart på tide å flytte disse forurensende dieselsvina dit de hører hjemme - til den registrerte adressen borti Ullared bakken og slutte å drive terrorisering av fredelige naboer?? Det vil sikkert ikke forundre noen om denne hanekyllingen ankommerTertittenveien igjen med fri eksos etter  kl 22:00 når helgefreden for alvor har satt inn.

 

En veldig modig person

Hei

Jeg fikk dette overspilt fra Anita nettopp, og jeg anbefaler deg å lytte til videoen hennes på YouTube. Det er så riktig det hun sier om at narsissistene vil at du skal holde kjeft for at de skal vinne og knuge deg enda mer. Inngiftede egoer har ruinert største delen av min egen familie. Derfor - snakk, snakk, snakk, gi dem aldri fred. Drep deres grandiose selvbilde, utslett deres hovmod - fortell hele verden om deres fanatisme, sadisme, terrorisme og uredelige fremferd. Skrik det ut!  Alltid!      frida bodil

En veldig modig person inspirerte meg til denne videoen fordi mange vegrer seg for å melde fra om narsissister og psykopaters mishandling og kriminelle handlinger, fordi de er redde for hva andre skal tro om dem. Tenk om noen oppfatter meg bare som en sjalu eks på hevntokt, sier mange. Jeg sier, hva så? Har du først tråkket på en narsissist og forholdet er over, er du for alltid deres fiende. Du er allerede svertet og løyet om til gud og hvermann. Det er narsissisten som er sjalu, hevngjerrig og misunnelig og det vet du.

Narsissister VIL at du skal frykte hva andre mener om deg nettopp for å få deg til å tie, slik at de kan skli videre til neste offer og fortsette å skade andre. Tier du om du vet at barn blir mishandlet fordi du er redd for ditt eget rykte? 

I videoen diskuterer jeg dette mer. Den finner du på YouTube. Anita Sweeney

De ansvarlige har stukket av!

I dag 14. juli, er RF i garasjen 89%.Ute er det iflg. Yr.no - 37% Dette går rett ad undas med flagget til topps..

I går var RF i garasjen 87% Snart regner det og de ansvarlige har stukket av., Ute er det 58. Hva med mugg, sopp og bilparken til beboerne. Kanskje Piirka kan svare - han var jo med i planleggingen av dette rottereiret.

Neineinei! Det er faktisk noe som heter VANN ! Det støver allerede tilstrekkelig nok fra veien.

Hva har denne inntrengeren fra ALD AUTOMOTIVE AS i Bærum å gjøre her midt på en lørdag formiddag kl 10:55? Maken til frekkhet - samtidig som de og hiver igjen dørene - igjen og igjen - så betongveggene dirrer og rister! Det er garantert ingenting av det de ser på som livsnødvendig - som ikke kan foretas på nedre innkjøringsplan. Dette er kun latskap og mangel på respekt for beboere, lover og regler.
 

15. juli kl 03:38. Hvilken idiot er dette? Hvor kommer han fra og hva gjør han her midt på natten og trenger seg inn i slusa - Han har allerede kjørt forbi skiltet VIS HENSYN og brudt vedtatte innkjøringsbestemmelser jfr. husreglementet. Er det Piirka som har gitt fortrede - eller Juntaen? De er iallfall ansvarlige for ikke å ivareta beboernes helse, og sikre ro og fred om natten.

Skarp venstresving og videre opp Tertittenveien, ned avkjøringen til nr. 14 - opp igjen - og tilbake samme vei - her forbi Tertitten borettslag enda en gang. Hva er det som driver disse menneskene som ikke under noen omstendighet kan vise hensyn? Normale menneskelige drivkrefter er det i all fall ikke!!
 

Menn uten baller.....!

90 år!

På lørdag 8. juli feiret en vakker dame sin 90-årsdag, og jeg var invitert. En utrolig fin gjeng fri for narsissister og marekatter, men med åpne morsomme mennesker som konverserte med alle og hadde det åpenbart morsomt. Slik har hun vært så lenge jeg har kjent henne - Jeg skulle være med - Alltid! I mange år har jeg undret over dette fordi hun er jo av min x-manns slekt, og både før, under og etter meg har det vært et utall av åpne sprekker til forlystelse for narsissisten. Mye hor i korridorene for å si det slik. På lørdag stilte jeg spørsmålet: "Hvorfor meg og ingen av de andre?" "Det er jo du som er ekte!" var svaret. Hun har alltid gitt meg følelsen av at det er disse menneskene som egentlig er min familie - da de som er nærmere i rekkene ikke fungerer på grunn av eksekutiv dysfunksjon. Marekatter og menn uten baller er ingen forlystelse for noen.

frida bodil

 

Det er hele poenget....

Mugg, bakterier og lukt - Dannelse av mugg og sopp unngås hvis relativ luftfuktighet holdes under 70 %.Bakterievekst hindres hvis relativ luftfuktighet holdes under 50 % siden bakterier trenger fuktighet for å overleve og formere seg. Lukt bæres av luftfuktighet. Hvis fuktigheten senkes vil også lukte reduseres. Dette er noe skolerte og oppgående mennesker vet - men som Juntaen og Piirka gir faen i. RF i garasjen ligger nesten konstant over 80%

 

Strømmen av vitnespyrd om grusomheter fra narsissister, stopper aldri. Hvordan kan noen bli så forstokket i hodet at de simpelthen ikke klarer å utføre noe annet enn faenskap? Er det noe rart at jeg har sett meg nødt til å kutte all forbindelse med familiens inngiftede marekatter? De mest avskyelige og ufyselige individer jeg vet om. Verre enn fyrbøteren i helvete og lederen for kvinnfolkmafiaen. Nedenfor et lite utsnitt av brevet fra narsissisten. Hele får du ved å lytte til Sweeneys video på YoyTube. frida bodil

Brevet fra en narsissist

juli 10, 2017   sweeney   No comments

Hvordan kan en narsissist si de er glad i deg, elsker deg for så å mishandle deg? Er de i stand til å elske? Betyr ordene, «jeg elsker deg» ingenting for dem? I dette brevet fra en narsissist, får du vite hva narsissister legger i å elske noen. Hva du egentlig betyr for dem og hvorfor.

Utdrag:
«Selv om jeg skriver dette brevet kommer du aldri til å få det. Da hadde du nemlig vunnet konkurransen jeg alltid må vinne, for å være vinneren er en av mine viktigste kilder til livsnytelse. Dessuten er det en effektiv måte å sørge for at du bærer min del av forholdet også.
Og det er hele poenget.
Når jeg sier «Jeg elsker deg» mener jeg at jeg elsker hvor hardt du jobber for å få meg til å føle at jeg betyr alt for deg, at jeg er fokuset i livet ditt, at du vil at jeg skal være glad, og at det aldri blir forventet at jeg gjør det samme. .
Jeg elsker makten jeg har fått til å utnytte din godhet og intensjoner om å være hyggelig, og tilfredsheten jeg får av å føle meg så mye større enn deg og bruke enhver anledning til å få deg til å føle deg liten og ubetydelig
Jeg elsker følelsen jeg får av å tenke på deg som svak, sårbar, følelsesmessig fluffy, og jeg elsker å se ned på din barnlige uskyld og hvor lettlurt du er.»

Porten til helvete lekker....

10. juli, mandag kl 18:20, . Kjærringe som stadig parkerer på fortauet foran Tertitten borettslag - må være lam både i hue og ræva - etter som hun enda ikke har klart å få inn i kålhue at dette ikke er en gjesteparkeringsplass for nr 14. I dag kom hun til og med slepende på en unge. Makan til frekkhet - og i tillegg rett foran stuevinduene til dem i første etaje. Tau henne vekk!

Mandag 10. juli kl 13:55. Har man ikke plass - nei så tar man seg plass. Her parkeres det både på fortauet og i gaten. Iflg. brev fra vellet skal man parkere på egen grunn. I motsatt fall kan det forekomme borttauing. Veitrafikkloven forbyr dessuten parkering på fortauet. Hele strekningen fra butikksenteret og forbi Tertitten borettslag og videre mot sør - er et fortau. Asfalt kommer når pengene er på plass. Er dette så inn i gampen vanskalig å få inn i skallen? Man parkerer ikke på fortauet!

Tidlig mandag morgen 10. juli. OBS: Bildet tatt ved en tidligere anledning. Ingen  skal behøve å beskylde kommunedama for å være flink til å rygge. Hele tre forsøk måtte til for å komme seg ut av slusa igjen - etter å ha trengt seg alt for langt inn - og hvor hun i en slags inferno drev å heiv de svære bildørene igjen og igjen med svære drønn, så betongveggene i resonanskassen dirrer og rister . Kan dette være nødvendig? Hvorfor ikke vente med å hive igjen dørene til det er på tide å forsvinne? Det er lov å spørre - og det er lov å bruke hue. Det bor folk her som ikke trenger plass i kommunens dieselsvin.
-----------------------------------------------------------

9. juli

Det må være slik det er - ved porten til helvete? Innenfor, i helvetets forgård, treffes fyrbøteren. Mens inne i selveste helvete lever de utstøtte, de aller verste av djevelens undersotter som har blitt forvist fra paradiset av Vår Herre. Her i helvete er det et evig spetakkel før fyrbøteren har fått orden i rekkene og gitt hver især en fast plass  ved den evige ild. Snubler noen her er det over og ut.

Dessverre viser det seg at det har vært hull i gjerdet til helvetes forgård og noen har klart å stikke av. De gjemmer seg i Tertitten borettslag og driver og terroriserer beboerne. .Slik som i natt for eks. da fylliker atter engang skulle hjem fra en av fylleturene sine, kom en taxi kl 0243, helt inn i slusa. De tok seg god tid slik de har for sedvane å gjøre. 

Men - - om ikke det var nok kom jaggu den beryktede KAMIL LUKASZ BLOKESZ fra Ås i sin røde prompe-Toyota CV 24005 allerede kl 03:43 medbrakt rømlinger fra helvete, for å vise hvem som hadde makt og myndighet til å ødelegge nok ei natt for fredfulle beboere.

MEN - Kamil var ikke ferdig med dette. Han kom sannelig tilbake kl 06;29 med en etternøler som trengte mer fluidum for å føle seg fornøgd med nattens påfyll - Kamil, eller for den sakens skyld kjærringa hans - ville statuere og poengtere at her hadde ingen av beboerne noen rettigheter, og - for å fullende sitt herverk med mishandling av uskyldige sovende beboere.

Well - Nå vet dere dette - men jeg tenker neppe at de som frivillig har påtatt seg ansvaret for beboernes ve og vel er seg sitt ansvar bevisst. De vet vel knapt hva ansvar er når det kommer til stykket. Det har de til gangs bekjentgjort for alle og enhver i hele sin funksjonstid. For at beboerne skal få den ro og respekt de selvfølgelig har krav på i henhold til alle lover og reguleringer som overstyrer juntaen og kvinnfolkmafiaen, og hvor selv ikke Piirka har noe han skulle ha sagt - må saken løftes til en høyere instans. Det kan se ut til at det er det som må til.

 

Slik er de bare..

FYRBØTEREN I HELVETE

6. juli kl 23:13 ble jeg dratt ut av min dype søvn med kvalme og oppkast. Over en time etter bestemmelsen om ikke å forstyrre sine naboer etter kl 22:00 ble den brutt - og resten av natten er ingenting å snakke om. Den var uansett ødelagt. Fyrbøteren viser til fulle manglende respekt for andre enn seg selv, ved å påføre mennesker fysiske og helsemessige lidelser ved sin moraletiske forkastelige avhengighet.

kl 20:50 fredag. Det må være lov å spørre om hva enkelte har klart å kare til seg av visdom og respekt gjennom livet. Verken beboere eller sjåfører har oppfattet at det faktisk er noe som heter forbud. Det er i flg. veitrafikkloven og forurensningsloven forbudt med tomgangskjøring. Få det inn i hue.Dessuten er det noe som heter husreglement. Det har til og med kvinnfolkmafiaen vedtatt. VIS HENSYN ! !

Dama kommer hjem og dieselsvinet rygges opp til snuplassen og parkeres der - slik at anleggsstyrelsen uten forretningslokaler og parkeringsplasser kan breie seg ulovlig med både bil og henger.

En helt vanlig kveld i Tertittenveien kl 16:55. Anleggssyrelsen i firmaet uten lovlig lokaler, laster ut tungt utstyr ved hjelp av liten mobil kran, og medtrafikkanter må bruke fortauet for å komme forbi. Dette er aktiviteter naboene blir påtvunget mot sin vilje. Her gjør anleggfolkene akkurat som det passer DEM.

Ulempen for beboerne på motsatt side av veien - er at den manglende sans for estetikk hos eiere av eneboligene, er meget holdbar - i motsetning til blomster og vakre imøtekommende inngangsparti.

Fredag 7. juli -  Vakre blomster i Tertittenveien!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Les denne påminnelsen fra i fjor sommer.  Det gjelder i høyeste grad også mine barnebarn - Pr. i dag finnes det ikke noe samfunn-sytem som gir muligheter for å redde dem.)

Av: Sweeney

Alle barn som vokser opp i et hjem med narsissisme, blir mishandlet. Selv om de er ansett som favoritter. De blir tildelt roller som gullunge, syndebukk eller flygende ape for narsissisten. I denne episoden begynner jeg å belyse gullungens rolle og utvikling og hvorfor de i mye større grad enn barn med andre roller i familien, kan utvikle narsissisme selv. Fordi de er det svake leddet i en slik familie og lettere lar seg forme og hjernevaske enn andre søsken.

Jeg ønsker at flere mennesker og fagfolk skal erkjenne at barn blir programmert til å bli mishandlere i slike hjem. De blir opplært til at narsissiten setter reglene som det passer dem og at de må spille med. De blir opplært til å takke mishandlere og overgripere, lyve, bedra, dysse ned, glatte over og antaste, angi og straffe sine egne søsken i prosessen, både i barndommen og i voksenlivet.

Kan vi leve med at flere og flere blir skadet på denne måten og at mishandlere og overgriperes ondsinnete adferd blir overlevert barn som arv?

Det burde kanskje ha blitt sendt en hilsen i dag?

RF i garasjen nettopp kl 18:15 var 89% Det går den veien høna sparker...

Min sønnedatter Milla fyller 24 år i dag. Det burde ha vært en gledens dag - men mørke skyer svever over horisonten, og alt er ikke slik det burde ha vært. Hun er oppdratt i en dysfunksjonell familie, med alt hva det innebærer av kontroll og komandoer av ei narsissistisk herskesyk mor. Det er derfor synd på min sønnedatter som ikke har fått blomstre opp - det ville ha vært så fantastisk og sett. I stedet er hun bundet av formaninger og pålegg fra marekattmoren. Med sine engstelige øyne skuer hun utover mot verden og mulighetene. Ta skrittet Milla - ta skrittet og kom deg vekk fra overgriperne - reis ut i verden og opplev hva det vil si å være deg. Det er nå du er ung og har muligheter

Det handler om fasade i slike familier. FASADE! Fasaden må under ingen omstendighet sprekke. Tenk hva naboene vi si. Tenk hva familien vil si om de visste hvordan det står til bakom den glitrende fasaden. Tja hva ville de si? De vet det helt sikkert allerede, men spiller spillet som flygende aper for ikke å rammes når fasaden sprekker. For fasaden sprekker - hver sikker - og alle deltakerne vil rammes om de ikke tar oppgjøret nå.

- 0 -

Bloggen nedenfor har vært publisert tidligere - men den passet så innmari godt i dag.

Hvordan karakteriserer man sine meningsfeller dulgt og hemmelig i det private rom for å manipulere familiemedlemmer, barn og venner? Spesielt kvinner er eksperter på å karakterisere andre i negative vendinger i forsøk på å styrke egen posisjon. De går heller ikke av veien om det gjelder egne søsken. De føler sin plass i hierarkiet truet av søsken, og andre i familien med bedre utdannelse, kompetanse og innsikt enn dem selv, og nedsnakker dem for å styrke og beholde sin posisjon i barnas voksne bevissthet. Dette er meget skremmende - men allikevel en realitet som forteller om store psykiske problemer hos de som driver slik praksis. De burde blitt fortalt - og aller mest innsett selv - at de trenger profesjonell hjelp for å komme ut av sine tvangstanker, for det er ingen som truer deres posisjon om de ikke bidrar til det selv.

Dette er særlig skremmende om vedkommende nedsnakker sitter i stillinger med mulighet for å påvirke kolleger eller klienter av underordnet rang - Inkompetente personer med store mindreverds-kompleks kan i kraft av sin stilling og makt over andre innbille seg at de har evner ingen andre har - og starter «på si» terapeutisk virksomhet hvor de i egne øyne blir en slags helbreder «healer» som andre ser opp til. På dette viset får de den oppmerksomheten de ikke har klart å skaffe seg i kraft av utdanning, yrke eller samfunnsposisjon. Slik «terapeutisk» virksomhet foregår i det private rom dulgt fra offentlig tilsyn og kontroll.

Klipp fra nettet:

Noen er mestere i å få makt over andre. Manipulering, trusler, sjarm og sutring er listige knep. Skriver psykolog Sylvi Leander i boken: «Stjeler makt med sleipe knep Som en hundeflokk rundt matfatet bruker også mennesker makt for å sikre seg godbiter. Noen bruker utsøkte knep for å få kontroll over andre, oppnå fordeler, få oppmerksomhet.

Balansegang.

I alle relasjoner er det et maktforhold. Det begynner allerede i søskenflokken, fortsetter i vennegjengen, utøves i arbeidslivet, og gror godt i parforholdet. Det er hvordan makten anvendes som avgjør om den er positiv eller negativ. Det er den negative maktutøvelsen psykolog og advokat Grethe Nordhelle beskriver i sin siste bok om megling. Det er som mangeårig megler i skilsmissekonflikter Nordhelle har høstet de fleste erfaringer med maktknep og manipulering. Boken er særlig ment som hjelp for meglere og dommere, men også folk flest har behov for økt kunnskap om menneskene som makt-tar oss. - Vi manipuleres oftere enn vi aner. Jo mer følelsesmessig knyttet vi blir til en person, jo lettere bytte er vi, advarer Nordhelle.

Fakta: Maktmisbruk ( Akkurat slik er marekattmoren. Skulle nesten tro dette var skrevet om henne og hennes likesinnede svigerinne)

MOTIVER Grådighet - personen blir aldri tilfreds, det være seg på status, materielle goder eller oppmerksomhet. Behovet for å dominere - streber etter posisjoner, ikke bare ut fra egen dyktighet, men ved å tråkke på andre. Frykten for å miste - en sjef som ikke delegerer i frykt for å miste makt. Følelse av mindreverd - personen prøver å hevde seg ved å undertrykke andre. Avmakt - personer aksjonerer, for eksempel sultestreiker. Når liv står i fare, føler omgivelsen seg maktesløs. Hjelpeløshet - fysisk og psykisk syke kan misbruke sin lidelse til å få makt over andre. HERSKETEKNIKKER Latterliggjøring, usynliggjøring. Påføre skyld og skam, påføre dårlig samvittighet. Straffe eller true. ANDRE KILDER TIL MAKTBALANSE Kunnskap gir makt. Den som vet mer, kan misbruke fordelen. Bruk av fremmedord og faguttrykk. Den som må spørre, kan føle seg dum. Tilbakeholdelse av informasjon. Offeret fratas mulighet til å påvirke. Sosiale og økonomiske ressurser, godt nettverk. Kilde: Grethe Nordhelle, Mekling II. Sentrale temaer i konflikthåndtering

Still spørsmål! Ikke konkluder før du kjenner saken!

Hvordan kan vi unngå å bli fanget i nettet? Eller komme oss ut av fellen?- Vi kan oftere sette spørsmålstegn ved den andres motiver. Vi kan vi bli mer kresne på hvem vi betror oss til. Og vi kan spørre oss selv om hva slags forhold vi har til personen. Er det et likeverdig forhold? Den som vet at en blir manipulert, kan konfrontere vedkommende, men må da legge fakta på bordet. En dreven manipulator er en mester i å snakke seg fra ting. Å komme seg bort fra personer som kynisk utnytter andre, kan være den beste løsningen, påpeker Nordhelle. Vi kan også bli mer obs på hersketeknikkene vi utsettes for. Gjør deg synlig når noen forbigår deg. Hev røsten. Ta igjen med samme mynt, hvis noen gjør seg morsom på din bekostning. Sett grenser, slik Torunn til dels klarer i "Berlinerpoplene". Ta styringen selv: "Jeg kommer onsdag, det er da jeg kan."

Vær derfor våkne i kontakt med mennesker som utøver/vil utøve makt over deg. Ikke la deg manipulere til å ta avgjørelser på tvers av din vilje.

Slik er de bare

4. juli kl 2205 Fyrbøteren i helvete fyrer opp. Det stinker helvetesrøyk så en kan stupe. Ingen vits å tenke på å innta sengen slik jeg vanligvis gjør på denne tiden.

Dette er blomstene i Tertittenveien. Ikke akkurat festlig og fargerike. Det ser ut som om alle kjemper en kamp om å gjøre det jævligst mulig.

Nydelig vakkert?

Fikk akkurat info om at denne parkeringen er foretatt av han som påstår at dette er gjesteparkering for motsatt side av veien. Men dette ER og BLIR et fortau.. Å parkere på fortauet tar seg rett og slett ikke ut og er heller ikke lovlig. Hvor skal folk gå nå da - de tvinges midt ut i veien? Rett og slett frekt og tankeløst!

5. juli kl 13:45 - Andre tur med dieselsvinet for å hente ting i det ulovlige lageret.

5. juli kl 12:57 Kjærring!  Hun er en totorisk og respektløs misbruker av slusa. Ingen synlige plager verken oppe eller nede - men noe må det jo være?

5. juli kl 1100 - Første tur tilbake

  Firmaet er registrert i Brønnøysund med adresse hvor det kun ligger et bolighus. Der har de sikkert "kontor og postmottak" og en person på lønningslista. Dvs. at all dritt firmaet holder på med av aktiviteter skjer fra denne garasjen i Tertittenveien - med alt hva det adstedkommer av tungtrafikk, forurensing og belastning for beboerne - og i tillegg - uten at naboene har blitt informert på forhånd, ei heller godkjent etableringen. Hva skal man kalle slikt? Å drive tung anleggsvirksomhet uten egnete lokaler, med tilsnikelse av "gratis lokaler og parkeringsplasser" blandt vanlige bolighus er både utilbørlig og uholdbart. Loven som regulerer slike aktiviterer er i hvert falle krystallklar.  Noe vil og skal skje.
 

4. juli kl 11:40 - Frekk som flatlusa sier enkelte. Ja kanskje det. Her er det i hvert fall ingen problemer verken med å gå eller bøye seg. Ville helt sikkert ha klart en ti femten skritt bort til gjesteparkeringen også?

Nyyyyyyyyyyyydelig - Eller?

Dette firmaet ble etablert desember 2014. Altså ganske lenge etter at borettslaget ble bebodd. Nabovarsel om etablering av tungt trafikert lagerhold  med store forurensende og støyende biler, tvers over gaten er ikke mottatt, og firmaets adresse er heller ikke registrert her. Pga dette er det til stadighet for liten plass i området. Et utall av kjøretøy og flere forskjellige personer kjører til og fra med hengere og div. og henter / bringer tungt utstyr i garasjen.  Dette er langt fra normal trafikk i et boområde, og noe bør skje umiddelbart!

Mandag kl 11:15 - Nok en slitsom uke har startet - med respektløse beboere og sjåfører som ikke vet hvor nøkkelen er - for å slå av tenninga. Ufortrødent står de rett nedenfor mitt vindu og spyr ut giftig dieseleksos minutt etter minutt.Tro hva som rører seg mellom ørene på disse beboerne og sjåførene? Null eller ego?

En inntrenger i slusa søndag kveld kl 21:25 - Ekstremt respektløst!

 

Infiltrering og identitetsforvirring

DET GÅR EN NEMESIS I GJENNOM LIVET !

Det er trist for dem som har slike mennesker å måtte forholde seg til. For dem som ikke er sterk psykisk - kan et slikt system være svært belastende og destruktivt. Heldigvis begynte jeg å studere allerede mens mine barn var små - for å kunne stå oppreist i alle stormer, for det er det mange av i slike familier. Med to marekatter til svigerdøtre hvor de bruker det meste av sin energi på fasadebygging, glitter og stas, nedsnakking, baksnakking, juging, manipulering, kontrollere og "oppdra" barn  til fjollete nikkedukker uten egne meninger - er for det første helt forkastelig å være vitne til, og for det andre barnemishandling. Men når vettet renner ut med urineringen og klokskap ikke trenger inn - lider barna i uvitende stillhet på mødrenes psykiske ruiner..   frida bodil

Les og bli klok!

 

Dysfunksjonelle familier del I

I dysfunksjonelle familier ser man at familiemedlemmene ikke tilgodeser enkelte individers grunnleggende behov og følelser. Hva kjennetegner det psykiske klima i slike familier?

I arbeid med psykisk helse ser man at klientens problemer alltid har flere komponenter. Det kan handle om klientens indre følelsesliv, ytre stressfaktorer, økonomiske problemer, problemer i parforhold eller familie og så videre. Psykiske problemer griper som regel inn på flere arenaer i klientens liv, og vi ser ofte at kjernefamilien er det området hvor problemene enten har sin forankring eller er den arenaen hvor problemene manifesterer seg tydeligst. Psykiske spenninger hos et familiemedlem vil påvirke de andre familiemedlemmene, og noen ganger er det sånn at én person i familien blir - bærer - for vanskeligheter som egentlig tilhører hele familiesystemet. I denne artikkelen skal vi se litt på hva som kjennetegner familier som ikke fungerer godt nok. Artikkelen er forankret i boken til den svenske psykiateren og psykoanalytikeren, Johan Cullberg, som skriver glimrende om en rekke aspekter ved psykisk helse.

I familier som ikke fungerer optimalt ser man ofte at familiemedlemmene ikke tilgodeser eller er sensitive nok i forhold til de andres behov og følelser. Det kan skyldes kriser, uvennskap, uoverensstemmelser mellom foreldre, arbeidsløshet, sykdom eller andre faktorer som påvirker familiesystemet på avgjørende måter. Ofte er det ved kriser eller ulykker at eventuelle dysfunksjonelle familiestrukturer kommer til overflaten. I boken Dynamisk psykiatri nevner Cullberg 9 ulike kjennetegn ved uheldige familiedynamikker. I denne artikkelen skal vi undersøke tre varianter:

 • Et lukket familiesystem
 • Foreldre som bruker barna som partnersubstitutt
 • Identiteten til familiemedlemmene smelter sammen

Familiesystemet er lukket

Unnskyld at jeg bryter inn - men her er du ved kjernen til marekattenes familiestruktur. Ikke verken humant eller særlig utviklende. De er livredd for at fasaden skal sprekke og sannheten lekke ut. Dette er typisk for narsissister.

Et lukket familiesystem handler om at det foreligger en slags stilltiende avtale mellom familiemedlemmene om at man ikke snakker om seg selv og familien til utenforstående. Kanskje har det skjedd noe skamfullt eller forbudt i familien som ett eller flere av familiemedlemmene ikke vil at andre skal få vite om. Istedenfor at man bare holder på denne "hemmeligheten", utvikler det seg en mer generell tendens til at man ikke deler noe av seg selv eller familiens anliggende med andre. I slike sammenhenger kreves det sterk lojalitet fra alle familiens medlemmer, og brudd på denne lojaliteten kan avstedkomme voldsomme reaksjoner. Det betyr dypest sett at hele familien lukker seg inne og unngår sosial kontakt eller omgås andre på en overfladisk måte. Det enkelte medlemmet får sjelden inngå i betydningsfulle relasjoner til andre, hvorpå de også frarøves muligheten til å dele sine problemer og tanker med folk utenfor familiesystemet. Det skaper en form for isolasjon, en usynlig vegg, mellom familien og omverden. Når mennesker isolerer seg, er det ofte et tegn på angst, og isolasjonen fører som regel til depressive symptomer på sikt. Dersom eksempelvis en familieterapeut forsøker å få innpass i familien, oppleves det som en slags trussel, noe som gjør det vanskelig å hjelpe slike familier. Den enkeltes emosjonelle behov undergraves, og de sosiale behovene under-stimuleres. Medlemmene av slike familier må være på vakt og til dels unnvikende for å beskytte familiens usynlige rammebetingelser.

Foreldre som bruker barn som partnersubstitutt

Man kan høre foreldre si at de har et veldig åpent forhold til sine barn. Man kan også høre foreldre si at de er som venner eller venninner med sine barn, og mange kan tenke at dette høres ut som et fantastisk forhold. Det er ikke alltid slik. Åpenhet er bra, men i forholdet mellom foreldre og barn, er det også en rekke elementer som bør sorteres ut. Noen ganger kan man se at slike "intime" og "åpne" forhold mellom foreldre og barn egentlig handler om at barna brukes som substitutt for et inadekvat forhold mellom foreldrene. Problemet er altså at forbindelsen mellom foreldrene er underminert, og for en eller begge foreldrene har barnet blitt følelsesmessig viktigere enn partneren. Cullberg uttrykker det slik:

Det kan komme til uttrykk i fortrolighet, åpenlys favorisering eller subtile utspill, som binder og forfører barnet, og som gir anledning til motspill og misunnelse hos de øvrige familiemedlemmene.

Et barn bør alltid ha muligheten til å uttrykke sine behov og følelser ovenfor en voksenperson, men denne muligheten bør ikke gå begge veier. En forelder kan ofte legitimere sin "intime" relasjon til barnet ved å kalle det et nært og fortrolig forhold, mens det dypest sett handler om at barnet brukes som en følelsesmessig ventil for den voksnes problemer. Da er det ikke lenger snakk om et nært forhold mellom voksen og barn, men om et forhold hvor barnet må fungere som en voksen. Dette skaper en skjev balanse i relasjonen, og dypest sett får barnet for mye ansvar og frarøves sin posisjon som «minst». Foreldre som bruker barnet som substitutt for sin partner, gjør seg også skyldig i å frarøve barnet den tryggheten det er å ha en voksenperson man alltid kan lene seg til. En voksen person som utleverer seg selv til barnet, under en fane som heter "åpent forhold", kan gjøre barnet engstelig ved å blottlegge sine egne konflikter og problemer. Barnet trenger en voksenperson som kan ta ansvar for seg selv, og det betyr at voksne må ha andre (voksne) mennesker som ivaretar deres behov for følelsesmessig trygging og en fortrolig samtalepartner. Grensene mellom den som har ansvar og den som blir ivaretatt må ikke viskes ut i forholdet mellom foreldre og barn.

Infiltrering og identitetsforvirring

Projektiv identifikasjon er en psykisk forsvarsmekanisme hvor personen har en indre følelse eller konflikt som virker uakseptabel. For å lindre den emosjonelle smerten opplever personen at det indre ubehaget skriver seg fra en annen person. På sett og vis er personen hele tiden i kontakt med de uakseptable følelsene eller impulsene, men de opplever at disse følelsene har sin opprinnelse i andre, og da gjerne noen som står dem nær (Perry, 1989). I en familie kan denne typen forsvarsmekanismer hos voksne få alvorlige følger for barnet mentale utvikling. Det kan altså hende at foreldrene tilskriver barnet sine egne emosjonelle konflikter, og dermed blir barnet forstått som om det bebor en rekke følelser det dypest sett ikke kan stå til ansvar for.

Barnet lærer å kjenne seg selv og sine følelser gjennom samspill med foreldrene, og når familiesystemet er rammet av projektive mekanismer, får barnet alvorlige problemer med å bli kjent med sitt eget indre liv på en realistisk måte. Det kan bli bærer av foreldrenes uavklarte følelser og på den måten utvikle en forvirret oppfattelse av seg selv og sine relasjoner til andre.

Dette kan resultere i at grensene mellom familiemedlemmenes identitet blir uklare. Det bunner i en symbiotisk problematikk preget av en forestilling om at man vet hva de andre tenker og føler til enhver tid, og dermed kan man også svare for dem eller handle på deres vegne uten å rådføre seg på forhånd. Det blir invaderende, og familiemedlemmenes selvstendighet undergraves og utviskes. Når man møter familier hvor enkelte i familien bryter inn og svarer på vegne av de andre, kan det tenkes at familien lider under denne typen identitetsdiffusjon. Cullberg poengterer at man ofte ser dette i familier med et psykotisk barn, hvor foreldrene umiddelbart føler at de vet hva som rører seg i barnet og handler deretter. Det øker barnets forvirringstilstand, og man kan kanskje si at barnet har mistet seg selv som følge av foreldrenes psykiske invadering.

Kilder

Cullberg, Johan (1999). Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Tano Aschehoug. (Anbefales!)

Perry, Christopher (1989). Defense Mechanism Rating Scale. Fifth edition. Oversatt av Kjølbye, Morten og Sørensen, Per: De psykiske forsvarsmekanismer. Instrument til klinisk vurdering af de psykiske forsvarsmekanismer. (Boken kan anskaffes ved henvendelse til Morten Kjølbye ved psykoterapeutisk avdeling, Psykiatrisk hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov.)

 

Har dere lagt merke til det?

RF i garasjen i går kveld 83%

En ny historie fra en voldsutsatt. Det vanvittige hendelsesforløpet gjentar seg i alle historier fra virkeligheten. Har dere lagt merke til det? Alle historiene kunne vært skrevet av samme menneske fordi de er omtrent identisk. Allikevel er det nye vitnespyrd om hvor ekstremt vond verden og livet blir for enkelte av oss. Slik som barna til denne kvinnen har blitt manipuler av sin far, har også mine barn blitt, og det skjer i dysfunksjonelle familier - også av mødre. Husk det! Ikke bare menn er psykopater / narsissister. Det er omtrent likt fordelt mellom kjønnene. Problemet dette skaper for familien og samfunnet, er jo at de traumatiserte og manipulerte ikke verken innser eller forstår det selv.

frida bodil

Fra den ene psykopaten til den andre

By Redaksjonen on juni 26, 2017

Hun har vært gift med en psykopat og oppdaget at hun hadde en leder som var psykopat samtidig.

LESERHISTORIE:

Jeg var samboer i nesten ti år med min daværende ektemann, før vi giftet oss. Vi var sammen i tjue år før jeg greide å bryte ut av ekteskapet. Vi hadde flere barn sammen som var i tenårene da vi skilte oss.

Han var veldig flink til å lytte og var en sindig mann som ble oppfattet som sympatisk og sjarmerende, men bak alt dette var det en mann uten empati på noen måter. Han var en løgner, utro og manipulerende mann som gjorde meg kraftløs til å ta avgjørelser for meg selv i ekteskapet. Jeg ble et offer for han uten å se det selv før jeg forlot han.

Et av de mange utroskapene ble det et barn av det, men jeg valgte å fortsette ekteskapet og på det tidspunktet var jeg uten fast jobb som var min begrunnelse for meg selv, for å bli i ekteskapet.  Jeg holdt dette hemmelig for min familie i flere år. Etter enda flere utroskapshistorier og løgner fra han klarte jeg endelig å bryte ut av ekteskapet.

Ikke så lett å skille seg

Jeg trodde jeg skulle får det bra i livet etter skilsmissen, men det å skille seg fra en psykopat er ikke så enkelt som jeg trodde det skulle være. I over ett år prøvde han å overtale meg til å komme tilbake. Heldigvis klarte jeg å stå imot han.

Året etter skilsmissen kom min leder inn på mitt kontor ba om et møte med meg. Det første hun sa da jeg kom i møtet med henne var at hun hadde sett at jeg var kommet meg over skilsmissen. Det hun skulle fortelle meg ville jeg sikkert ikke like. Det var at jeg ikke var imøtekommende eller behjelpelig overfor ansatte i min stilling som personalkonsulent. Jeg vil vite hva jeg hadde gjort? Jeg ville vite det så jeg kunne beklage dette for de ansatte det gjaldt og lære av mine feil. Det ble avvist av min leder, og jeg måtte ta klagen fra flere ansatte til etterretning.

Jeg kunne ikke husket at jeg hadde vært ufin eller ikke vært behjelpelig mot ansatte, så jeg respekterte ikke denne måten hun behandlet meg på. Jeg ba om et møte med lederen til min leder, men jeg fikk ikke noe forståelsen fra han heller. Etter møtet gav hun meg kopi av referatet fra møte og originalen puttet i en konvolutt og tapet den igjen. Hun skrev: ingen andre enn personalsjefen skal åpne denne konvolutten. Så ble den lagt i personalmappen min i arkivet.

Jeg følte jeg var en kriminell på min arbeidsplass.

Jeg greide ikke å være i jobb etter denne tilbakemeldingen uten svar på hva jeg hadde gjort mot ansatte, så jeg ble sykemeldt. I denne perioden viste min leder sine psykopatiske trekk enda mer enn før.

Hun sendte brev til legen min i forhold til at hun hadde sykemeldt meg. Hun sendte brev til Nav om at hun vil omplassere meg til en annen stilling. Hun brukte en venninne i Nav til å få meg omplassert i en annen bedrift. Jeg tok advokat i saken som sendte brev til min arbeidsgiver om at det vi vurderte å gå til sak mot arbeidsgiver og Nav. I svaret på brevet fra min advokat fra arbeidsgiver var det påstander om at jeg hadde kontaktet min leder i tid og utid i forhold til min skilsmisse. Blank løgn.

Jeg og min advokat ble innkalt i med møte med min leder og min arbeidsgivers advokat, der jeg ble oppfordret til å komme tilbake i jobb igjen fra arbeidsgiverens advokat. Kort tid etter dette møtet, mistet hun sin stilling som personalsjef. Jeg følt jeg hadde seiret over en psykopat som hadde behandlet mange ansatte dårlig før meg.

I denne perioden ba jeg min eksmann å holde seg til samværsavtalen med barna, så jeg kunne hente meg inn når jeg sto i saken på jobben. Da brukte han barna mot meg, så det endte med at de ikke ville ha noe med meg å gjøre over lang tid.

Nesten 1 år etter saken på jobben, havnet et av våre barn i en bilulykke der han nesten mistet livet. Siden ulykke skjedd like ved sykehuset, klarte legene å berge livet hans. Han hadde store skader og var i koma nesten en uke, så vi var redd han ikke kunne gå og var hjerneskadet, men det gikk heldigvis bra.

Da ulykken skjedde bodde barna hos faren og jeg hadde ikke kontakt med dem. Selv om det var så alvorlig hendelse, så gjorde min eksmann alt for at jeg ikke skulle ha kontakt med de andre barna, men han var ikke så opptatt av vår sønn som var hardt skadet og det behov han hadde.  Han ba sine søsken om at de måtte holde kontakt med meg for hans del og vi måtte holde sammen når han jobbet for å komme seg på beina igjen. De holdt på sitt og vil ikke forholde seg til meg.

Etter 3 måneder var han på beina igjen og en dag kom han til meg og sa at han hadde vært på en fjelltur med sin far, og nå hadde de fått et veldig bra forhold til hverandre. Da skjønte jeg at han var manipulert og han endret sin væremåte mot meg. Etter noen måneder flyttet han til sin far.

Når har det gått snart fem år siden jeg mistet kontakten med våre barn. I denne perioden har min eksmann fått vår yngste datter til å lyve til juridiske instanser at jeg har stjålet penger fra kontoen til vår datter, men min datter/faren tapte i saken. Nå er det enda mindre sjanse til at barna vil ta kontakt med meg igjen når min eksmann manipulerer de på denne måten.

Til tross for dette er jeg i dag en sterk og oppgående kvinner som ikke lenger er i offerrollen.  Jeg har utdannet meg og kan hjelpe mange som har opplevd det samme som meg og andre kriser i livet.

 

Notoriske lovbrytere

 OBS! OBS! Flere lovbrytere! Ser noen denne bilen - CV 21005, Ring Politiet 02800 så fort du kan. Bilen har ikke lov til å være på veien og politiet er interessert i få den vekk fra trafikken. Den ble vraket i mars 2010 og har senere kjørt ulovlig. Altså i over 7 år.

Søndag i Tertitten..

Hold hviledagen hellig står det i loven - men gjør man det? Vet man egentlig hva det betyr - eller driter man i det med gapende garasjer og respektløshet  for alt og alle? Søndag er dagen da alt man ikke gadd å gjøre ellers i uken, skal utføres.

  Tidlig lørdag formiddag 1. juli arbeides det i kjeltring-garasjen med henting av enda mer maskinellt utstyr

Fredag 30. juni kl 0655 var han allerede i gang med arbeid i det ulovlige garasjelageret. Dieselsvinet dunker og slår - dette også mens nabolovens bestemmelser om ro til kl 0700 gjelder. Går det an å drite så fullstendig i - for det første lov og orden, - for et andre politikernes vedtatte reguleringsplan, og for det tredje - naboene??? Han opptrer med den største selvfølgelihet, frekk som få.

Torsdag 29. juni fra  kl 07:45 til 08:05 - sto dette dieselsvinet med bankende motor og spydde ut illeluktende giftig eksos - mens de automatiske ventilene på veggen sugde inn forurenset svineri. Eieren tok seg ekstra god tid med småtteri, røyk, telefon og kaffeslurp..

Nå er det jo faktisk slik i vårt samfunn, at reguleringsplaner vedtas av politikerne, og administrasjonen skal håndheve disse. Da administrasjonen ser gjennom fingrene med ulydige lovbrytere, blir innbyggerne tvunget til å lage en politisk sak for å få ryddet opp. Det ser ut til å det er dette som må til, for at denne notoriske lovbryteren blir stoppet.

________________________________________________________-

 

NYTT FRA KONKURRANSETILSYNET I DAG.

Medhold i Høyesterett i Follosaken

Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

- Vi er godt fornøyd med Høyesteretts dom. Den bekrefter at en inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse der aktørene kunne inngi tilbud alene utgjør et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Prinsipiell betydning
I dommen behandler Høyesterett en problemstilling av prinsipiell betydning for håndhevelsen av konkurranseloven, nemlig hvorvidt et åpent anbudssamarbeid er å anse som en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10.

- Vi er tilfreds med at Høyesterett deler Konkurransetilsynets syn på at dette er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen er tydelig på at det faktum at anbudssamarbeidet var åpent ikke endrer at samarbeidet like fullt skadet konkurransen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Dommen slår også fast at eventuelle effektivitetsgevinster som følge av samarbeidet må vurderes etter § 10 tredje ledd, slik Konkurransetilsynet hadde gjort i sitt vedtak.

Oslo Universitetssykehus varslet tilsynet
Det var Oslo Universitetssykehus som varslet Konkurransetilsynet i denne saken. Sykehuset reagerte på høyt prisnivå, og mente at prisene i Follo-området var vesentlig høyere enn i andre områder. Det er viktig at oppmerksomme innkjøpere varsler Konkurransetilsynet, og tilsynet roser sykehuset for deres årvåkenhet.

- Innkjøpere har ofte god mulighet til å oppdage mulige lovbrudd hvis de er oppmerksomme på faresignalene, noe Oslo Universitetssykehus nettopp var i denne saken, sier Karin Stakkestad Laastad
 


 

De styrer den veien høna sparker

Det kommer for såvidt ikke som noen bombe.

Til generalforsamlingen i vår ble det levert inn noen spørsmål - for å få dem registrert. Juntaen mente at spørsmålene ikke kunne rettes til generalforsamlingen - noe som ble gjort bevisst for å få dem registret, slik at alle beboerne var klar over dem. Juntaen meddelte at den nyvalgte juntaen ville svare på spørsmålene og gi svaret til alle beboerne. Nå har juntaen tatt sommerferie til ut i august en gang - og spørsmålene står fortsatt ubesvart. Det må bety at den nyvalgte juntaen har enda mindre kompetanse enn den forrige.

Spørsmålene er viktig for beboerne -  for det er våre verdier junten forvalter. På manipulasjonsmøtet møtte de sedvanlige 21. og med en brøk 2/3 medlemmer og de andre samboere - blir det 14 andelseiere totalt. Altså juntaen, Piirka og kvinnfolkmafiaen - knapt nok. Dette går rett ad undas med flagget til topps.

Hvem som forhandler om renter burde kunne besvares prompte. Markedsrentene har gått ned, men så lenge ingen forhandler om lavere renter og sletting av unødvendige gebyrer - må beboerne betale mye høyere renter enn nødvendig.

Det samme gjelder prisen for elektrisk kraft. Siden bloggforfatteren flyttet inn, er det ikke mottatt en eneste melding om forhandlinger med leverandøren - verken bank, forsikring eller energi. Det er rett og slett - om jeg må si det - hjernedødt!! Hvor lenge skal vi slite med disse inkompetente menneskene? De klarer ikke  så mye som å ta en mugganalyse i garasjen, enda de vet at det er mugg der.

Våkn opp beboere før det går til helvete med hele borettslaget.

.

Det ulovlige lageret i Tertittenveien

Det er sommer i Tertittenveien, og gapende garasjer er den nye moten. Patitisk? Ja!  Vakkert? Nei!

Gapende garasjer full av rot. Vakkert?

28. juni kl 1525. Hjemme igjen med dieselsvinet for å hente mere utstyr fra kjeltringgarasjen

1498559732825  Kl. 1350  onsdag - var dette fremmedlegemet på innbruddsferd i slusa - rekvirert av  en av husets plageånder.

Dagens storego av en plageånd - onsdag.kl 1105

Dagens plageånd  tirsdag kl 1230 i Tertitten borettslag

27. juni kl 0703 kom første bil. En lys grå personbil parkerte langt inn på plassen. Mannen ventet relativt lenge før neste bil ankom. En stor Van.

Her kobles den enorme industrihengeren på, og utstyr lempes ut og nytt inn.

- før de drar avsted. Hengeren er laaaaang og det er problemer med å klare svingen. De arbeidet i 40 min. i det ulovlige lageret.

 

VRAKET 10. MARS 2010


De gapende garasjer!


Den digre van er det ikke plass til på eiendommen, så den kjøres videre opp til snuplassen og parkeres der. Brev fra vellet poengterte at det IKKE var tillatt å bruke snuplassen til parkering. Det går helt vilt for seg i Tertittenveien.
 


Nå tetter det seg skikkelig til her, både mot veitrafikkloven og oppfordring fra velstyret.

Samme dag. Enda mer trenger seg inn. N må vel snart begeret være fullt? Kommet ut av tellingen med turer i dag - for det skjer i ett sett

26. juni kl  1750. Her kommer de med en diger henger inn på den lille parkeringsplassen. Hva skal den der annet enn å hente tunge ting fra det ulovlige lagere


Tredje turen i dag mandag kl 1305, er tre ganger for mange,

26. juni Allerede tilbake kl 0755. Økende trafikk fra tunge biler, gir øket luft- og støyforurensning til bo-området

 

Er gapende garasjer vakkert? Det må være noe som tenker JA det er. Hvorfor bilr ellers bilen stående utenfor med garasjeporten åpen hele dagen?

OBS-OBS TIL ALLE MINE LESERE - BÅDE I BORETTSLAGET OG UTE I DISTRIKTET !!! OBS-OBS

SE OPP FOR DENNE BILEN. DEN BLE VRAKET 10. MARS 2010. DVS. AT DEN HAR KJØRT RUNDT UTEN BETALTE AVGIFTER, EU KONTROLL ETC. I SJU ÅR. DET ER EI STOR SKAM AT FOLK GIR SÅ TIL DE GRADER FAEN I ALLE OSS ANDRE. MEN DET GIR JO SAMTIDIG EN FORKLARING PÅ HVORFOR DE KJØRER IMOT INNKJØRINGSBESTEMMELSENE GANG PÅ GANG -  DE GIR FULLSTENDIG FAEN! - I NATT KL 03:55 VAR DE HER IGJEN - 5 MINUTTER I SLUSA MED EN DÅRLIG JUSTERT MOTOR SOM OSTE VERRE ENN FYRBØTEREN I HELVETE - SAMT TRE FORSØK PÅ Å KOMME SEG UT IGJEN - ØDELA SIKKERT NATTEN FOR FLERE ENN MEG. DE AV BEBOERNE SOM ER SÅ HJERNESKADET AT DE IKKE FORSTÅR KONSEKVENSENE AV SINE HANDLINGER - BURDE IKKE HA TILLATELSE TIL Å GÅ UT. HER FÅR PIIRKA OG NARVESTAD-JUNTAEN TRÅ TIL Å RYDDE OPP. DETTE KAN UMULIG FORTSETTE INN I EVIGHETEN.CV 21005 - VRAKET 10. MARS 2010HE HE - DA JEG KOM HJEM FRA ST. HANSFEIRING I GÅR KVELD TRAFF JEG SANNELIG PÅ LEDEREN I KVINNFOLKMAFIAN IGJEN NEDE I GARASJEN - HUN LUFTER VISST HUNDEN OM NATTEN? HUN PLEIER Å SETTE FOTEN I HEISDØREN FOR AT JEG IKKE SKAL FÅ KJØRE OPP. DET KOMMER JO BESTANDIG NOE KLOAKK UT AV KJEFTEN PÅ UTYSKET - SÅ DET ER LIKE GREIT Å TA TRAPPENE FATT FØRST SOM SIST. DEN SVARTE BIKKJA HENNES ER PLUTSELIG BLITT BEIGE AV EN ELLER ANNEN ÅRSAK. KOSELIG HUND!

I dag er dagen....

Han og meg for litt siden!

Bilderesultat for klovn

En må jo ære de dysfunksjonelle og holde familien i hevd - Marekatta i lia vil heller fremstille sønnen som en klovn enn slik han er -  Jaja - Det er jo typisk for henne, og særdeles flaut for sønnen.

Min sønnesønn fyller 15 år i dag. Han er den nest yngste av mine 6 barnebarn. Det er et stort bilde av ham i dagens Stockfish. Nydelig gutt med krøllete hår han gjerne kunne vise bedre frem ;) Han ligner på sin far, som igjen ligner sterkt på meg. Kjempekos!

Les annonsen! Jeg måtte faktisk le. Det er så typisk for marekatta opp i lia å skrive slik hun gjør - hun tar med halve Norges befolkning i annonsen for å være sikker på at alle ser - at jeg ikke er en del av dem. Hun har kun glemt to for at annonsen ville vært helt perfekt. Kongen og dronningen! Men underbevisst forteller hun jo samtidig hvilke sterke psykiske og dysfunksjonelle forstyrrelser hun er befengt mad. Stakkars barn!

Som dere kjenner til, har jeg skrevet mye om narsissisme, psykopati etc. og at min familie er sterk angrepet av denne dysfunksjonen. I tillegg har mine sønner valgt seg ut fruentimmer som i mer eller mindre sterkere grad overstyrer denne dysfunksjonen og forsterker skadene. Dette fenomenet er beskrevet i mange forskningsrapporter om oppvekst-vilkår for barn i voldelige familier. De velger seg ofte voldelige partnere ut fra at det er et miljø de kjenner, føler kjennskap til og dermed trygghet. Uforståelig for oss som står utenfor og bivåner utviklingen. Min X-mann var en notorisk mishandler og voldsutøver. Tidligere blogginnlegg beskriver inngående hva dette påfører av traumer og psykiske skader til barna og omgivende familie og venner.

Etter 18 år med psykisk og fysisk mishandling var jeg ikke i stand til å foreta egne valg lenger - og mine foreldre tok affære og fikk meg og de to yngste barna hjem til seg.

For å forstå denne galskapen, og for å ta vare på meg selv, begynte jeg tidlig og studere personlighetsforstyrrelser generelt og narsissisme/psykopati spesielt - både for å forberede meg på hvordan barna ville endre seg i voksen alder, og som grunnlag for en bok. Da jeg ikke kunne endre det faktum at jeg hadde barn med en voldsutøver - ble min x-mann og våre felles barn referansepunkt for mine studier. Uhyre interessant, men samtidig skremmende at det var min egen familie, og at jeg sto midt opp i dette.

Mine opplevelser og bekreftelser på allerede gjennomført forskning, har jeg benyttet i boken om hva som skjer når narsissismen tar bolig i ditt hjem. Den kommer utpå høsten.

Av naturlige årsaker har jeg derfor etter hvert brutt all kontakt med disse menneskene.

Miljøsvin og de andre svina

Hva skal man kalle dette da? En på fortauet og en i gata. Ingen av dem er tilrådelig. Man parkerer ikke på fortauet, og i gata skal man ikke parker iflg. brev fra vellet. Altså: Idiotparkering!
 
§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Viser til kommentarfeltet om noen har noe å skryte eller klage over. Trusler fremsatt verbalt eller sktiftlig utenom bloggen - er iflg. straffeloven ikke tillatt. Som nevnt i en tidligere blogg, er det ikke aktuelt med svovelpreken fra verandaen - til forlystelse for beboerne og andre.

Samtidig kan det minnes om brevet fra vellet - om ikke å parkere i Tertittenveien - men på egen grunn. Veien er for smal til hensetting av kjøretøy. "Veiskulderen" langs nr. 10 og 12 (aller smaleste sted) og videre sørover er for fortau å regne. Man parkerer ikke - eller hensetter kjøretøy -  på fortauet. Det er HELT FEIL å betrakte dette som gjesteparkering for motsatt side av veien - og nr 14. Denne siden av veien skal senere opparbeides til fortau, og vellet har i den forbindelse øket avgiften med 50 % til avsetning. Dessuten hensetter man i anstendighetens navn - ikke sine kjøretøy foran stuevinduene til folk!!

Har man ikke plass - nei så har man ikke plass - "Gjester" blir i så fall å henvise til parkering ved butikksenteret. Det er ikke lange biten å bevege seg. I mange boområder med tvungen gjesteparkering og bom - er det mye lenger å gå.

I tillegg står det i Naboloven at hviledagen skal holdes hellig. De fleste voksne mennesker som kan snakke norsk, vet hva det betyr. I motsatt fall bør man ta et kurs i norsk.

Viser for øvrig til bloggens intensjon: SATIRE, FIKSJON OG VIRKELIGHET!

Fyrbøteren i helvete bor her!

En av de verste.

Her arbeider to menn med lossing og lasting fra det ulovlige selvoppnevnte industri-lageret i dag også ved hjelp av ATW som vanligvis også oppbevares i garasjen.

Nå har de holdt på i over en time - og enda ikke fedrig: Det er å anbefale at hele gata tar seg til samme frekkhet for å få myndighetene til å ta affære.

Kl 1301, onsdag. Frekkelin tror visst hun har noen slags fortrinnsrett til å bryte seg rydning inn i slusa. Men det har hun altså ikke. I allfall er det ikke kommet noen fortegnelse hit - over hvem det kan forventes. Men SÅ frekk og SÅ ofte - er det ikke mulig for noen å være annet enn de som ikke klarer å følge bestemmelsen for innkjøring, og ikke gidder å gå 10-15 skritt. Dette er altså ikke noe hotell, heller ikke en industriarbeidsplass, sykehjem eller hva de nå finner på for å dekke seg inn. Dette er en bolig rett og slett - og det skal respekteres.

Onsdag kl 0750. Ikke før har man fått bena på gulvet, er det en av husets psykopater - en av dem som ikke gidder å kreke seg bort il enden av blokka,men lar taxien stå i slusa med dieselen i gang, og fylle leiligheten min med giftig diesel-eksos. Er det ikke fyrbøteren som står for svineriet - er det flere beboere her som er hyppige bidragsytere, for ikke å snakke om sjåførene. De må jo være lamme i både hue og ræva hele gjengen.

Onsdag kl 0830 - To menn bærer tunge bører fra det ulovlig etablerte garasjelageret.


 

Kl 0603 er ikke kl 0700

Fyrbøteren i helvete

  Søndag 18. juni kl 0603 kom fyrbøteren ut fra helvetes forgård. Han klarte det rett og slett ikke lenger men måtte suge inn dypt og inderlig - og slippe ut igjen giftig og illeluktende tobakksrøyk, selv om han og hun lenge har visst at de bryter husreglementet og  påfører andre sykdom med uvesenet sitt. Nå har jeg spydd i en time men kvalmen henger fortsatt i. Fyrbøteren sørger dessuten for å vedlikeholde allergiutbruddet utover dagen. Når dagen starter med psykopaters egoistiske levesett - og giftig helvetes-røyk fyller mine lunger før jeg våkner - er resten av dagen et mareritt.,

Kl 17:45. Enkelte må ha det inn med skjeer. Andre med spade. Regelbryterne i Tertitten må ha det inn med skuffe, og selv DET ser ikke ut til å nytte. De er og blir uforbederlige plageånder uten respekt for andre enn sitt store ego.

kl 2040. Med dieselen i gang - igjen! For de psykopatene som har bolig blandt oss, finnes ingen tid for ro og stillhet - respekt og hensyn så lenge det er de selv som utfører overgrepet. Det regner jo - og kvinnfolkmafian blir våt i håret. Men når DE vil ha den ro og respekt de forlanger - og ikke får det - er ragnarokk og fimbullvinteren løs på samme tid. Det er forskjell på de onde og de gode.

Kl. er 1740 mandag. Det smeller i svære bildører som hives igjen. Middagsro er bare å glemme. Detter har utviklet seg til å bli en stor psykisk belastning. Virksomheten begynner å utarte seg til rene vanvidd.Hvor er de styrende organer? Hvor er vellet? Hvor er reguleringsmyndighetene. Det kan umulig fortsette på dette viset noe særlig lenger før noe skjer. Er dette tillatt for alle huseierne i gaten her?

Mandag morgen 0803 - En beboer tvinger seg frem!

Søndag kveld kl 21.44 - De gapende garasjes liga må selv ha en formening om at dette er vakkert? I all fall markedsfører de seg som totalt blottet for det vi andre kaller etikk, og samtidig mangel på estetisk hensyn til omgivelsene.   Det minner om vandaliseringen av en viss kolle sør i byen.
 

De gapende garasjers liga - VAKKERT?

 

Søndag 18. juni kl 1620 Hold hviledagen hellig - hilsen de gapende garasjers liga.

Skiltet på denne ulovlig parkerte bilen - starter med HW - Vegvesenet sier at et slikt skilt ikke finnes. Hvordan er det da mulig å kjøre rundt med et bilskilt som ikke finnes? Er det stjålet fra en utlending eller hjemmesnekret? Sjåføren er innkvarter i nr 14.

Du store Al Pakka altså - her fikk de fart på seg - Noen minutter etter mitt innlegg forduftet bil og "eier" .Men bilde og nummer er sikret og overlevert riktig myndighet..

 

Hvordan man har det - Eller har man det?

Man skal forsvare de døde, men ikke på bekostning av de levende. Husk det!

I dag 16. juni 2017 fyller min datter 57 år. Også hun - i likhet med sin bror Theo som både ble skapt, og senere drept med overlegg i sin mammas mage - ble hun unnfanget under trusler, vold og overgrep. Hun er et resultat av narsissistisk sinne og voldsutøvelse - og bærer derfor i seg en forvrengt virkelighetsoppfatning av hva livet består av.- manipulert og innpodet i barne- og ungdomstiden av sitt mannlige opphav, som sosialsjefen i kommunen betegnet som kommunens største voldsutøver og koneplager. Mangel på pappas gunst gir seg mange utslag. En arv å bære med seg, holde i hevd og overbringe til neste generasjon. Noe hun klarer med glans.

-------------------------------------------------------------------------------------------

En sak sakset fra nettet. Det er mye familievold - Det er ikke bare i min familie flere burde ta seg sammen og finne frem det lille vettet de har. Vanlig god gammeldags folkeskikk er en mangelvare i vårt samfunn. Det er grusomt hvor mye fælt man kan lese om på nett, og det er i familienes indre krets at det skjer. Det er nesten uvirkelig - men dog sant. Bare lille jeg opplever det hver eneste dag fra mine såkalte nærneste. Ta dere sammen folkens! Plutselig kommer noen og sier stopp!

Saken fortsetter undr bildene av andre typer lovbrudd utført av mennesker med tilpassningsproblemer.

frida bodil

Feilparkert og uregistrert bil - med "lånt skilt"?
 

Flere med behov for å brodere utover tildelt plass?

16. juni kl 1040 En mann gjentar ugjerningen

16. juni kl 00910. To menn henter tungt utstyr fra det ulovlige garasjlageret.

 

blunck-sieri

OPPLEVER DU SJIKANERING, TRAKASSERING OG PSYKISK MISHANDLING FRA NOEN AV DINE NÆRMESTE?

Mange lever i årevis under mental terror, det er gjerne feks en partner, eller nære familiemedlemmer som står for trakasseringen. Nettopp derfor, fordi dette kommer fra noen som man er glad i og respekterer, er virkningen sterk. Det er mer det vanlige enn et unntak, at den som blir utsatt for slikt, faktisk til slutt tror alt vedkommende blir prentet full av år etter år...

Feks at utøveren av psykisk vold sier saker som: du er så stygg at ingen vil ha deg, du er så dum at du vil aldri klare deg uten meg, ingen vil tro deg om du forteller noen om dette osv osv...Til sist så blir en gjerne så "liten", redd og traumatisert....at en føler seg nettopp slik voldsutøveren påstår en er.... Og da har vedkommende fått overtaket på deg!

I etterkant av aktive stunder med den slags mental voldsutøvelse mot deg... er vedkommende gjerne den søteste og snilleste du kan tenke deg, og gir deg komplimenter eller gaver om det er en partner, eller gir deg oppmerksomhet osv om det er et annen familiemedlem du blir trakassert av... Og da øyner du igjen håp...jøss..han eller hun...er jo bare søt og snill jo...det var nok jeg som var dum, eller gjorde eller sa noe feil, det var derfor han eller hun var slem mot meg..det var min egen skyld faktisk... ja se det, det er en helt vanlig tankegang da, hos offeret... at en kan skylde seg selv...

I tillegg er den slags overgripere rimelig dyktig til å overbevise deg og omgivelsene ellers, om at det er din egen skyld, du legger opp til det osv. Og med litt sosiopat tendenser i tillegg, er faktisk ikke slike overgripere i stand til å se at de selv kan si eller gjøre en feil. De er ofte den type menneske som aldri har bedt noen om unnskyldning, og som ikke under noen omstendighet vil innse at de har gjort noe galt...noen gang, i hele sitt liv. (Min trøst ovenfor meg selv, er at jeg har gjort og gjør feil, i endinga, og slik har jeg vært hele livet, full av flauser og feil og mangler, og jeg har ingen problem med å bryte sammen å tilstå det heller...)

For hver gang denne voldsutøveren får vært litt god og snill mot deg, jo mer taket på deg, oppnår vedkommende..og jo mer vil du tro ham eller henne, når den psykiske terroren kommer til syne igjen... Slik er sirkelen..den er svært vondt, og skadelig på et menneskesinn... Og jo lengre du er i overgriperens klamme hånd...jo lenger tid behøver du i ettertid for å bearbeide skadene... Ja mange er faktisk "skadet" på sjelen resten av sitt liv også...

Jeg har selv levd under slike forhold, helt fra jeg var liten baby. Men trakasseringen jeg opplevde, kom ikke fra en part, den kom fra flere familiemedlemmer. Eldre søsken. og i de senere år deres voksne barn igjen....Og dermed ble makten de hadde over meg, stadig sterkere og større... De var i flertall, jeg alene...Og det skulle gå over 40 år..før jeg forstod, at noe var radikalt galt...og at det ikke nødvendigvis var slik, at det var jeg som var slem, rar, dum, gal, stygg osv.... Mine snille foreldre, jobbet hardt og mye, og var ikke i stand til å se hva som foregikk, utenom de gangene det var fysisk vold fra mine eldre søsken... de hadde fire barn, og var ofte slitne etter mye jobb og lite tid..


Jeg skrev høsten 2013 et innlegg rundt dette, da hadde jeg endelig fått hjelp og forstått at jeg var bra nok som jeg var. Ved hjelp av tidligere bekjente av mine søsken, som tok kontakt og ved hjelp av proffesjonelle... Og de klarte da omsider å få meg til å skjønne....at det derimot var noe radikalt feil i hvordan min familie hadde behandlet meg i alle år. innlegget er omfattende men hører på en måte med til dette dagens innlegg. det forteller bruddstykker av mine opplevelser med familien. Og du kan lese det, ved å trykke her....

I etterkant av det innlegget, blusset naturlig nok "konflikten" opp... jeg hadde, som alltid, en drøm om at de skulle innse at de hadde gjort noe galt, og alt skulle bli fryd og gammen, med familieforhold som jeg alltid hadde ønsket meg...men neida.. Jeg fikk masse mail og meldinger fra tidligere naboer, skolekamerater og venner og slektninger fra den gang, som fortalte at de hadde opplevd situasjon på samme måte som meg... at søsken (spesielt en søster når jeg var barn), plaget meg, terroriserte meg, og var ond mot meg, med en gang mine foreldre så en annen vei. Og i skoletiden. Vi snakker ikke her om søskenkrangling, vi snakker om mobbing, psykisk mishandling og fysisk vold...

Utenom disse støtteerklæringene, så tok også min bror kontakt, han formidlet at han hadde lest blogginnlegget og at han savnet lillesøsteren sin, og at han var trist og lei seg for hvordan jeg hadde hatt det i alle år. Derfor ville han komme på besøk og snakke, jeg svarte at jeg hadde blitt rådet til ikke å møte familiemedlemmer alene, pga det ville utsette meg for mer stress. (Tidligere hadde han besøkt meg og barna ca annethvert år, bare for å vise frem ny bil, eller mobil, og fortelle om feriereiser og pris på disse turene osv.. Han har aldri spurt: hvordan har du det.) Men jeg ble rørt, tenkte...nå kanskje, nå løsner det. Nå innser noen av de hva de har gjort osv. Og alt vil bli bra... så jeg sa han kunne komme.

Noe han gjorde, ga meg en god klem, og hadde kjøpt blomster og konfekt til lillesøsteren sin! Han ble i mange timer, men han nevnte ikke blogginnlegget i det hele tatt, han snakket bare om løst og fast, materielle verdier han hadde anskaffet seg, samt slarv om alt og alle. Jeg følte det litt rart...men tenkte at det var da bedre enn ingenting... En uke etter han var her, deler mine søstre blogginnlegget mitt offentlig på sine facebookprofiler sammen med en tekst om hvor "gærn" og borstkjemt jeg var osv... De som trykket "liker" på innlegget var familiemedlemmer. Blant annet min bror...han som var her og viste støtte..... Da forstod jeg...atter en gang... han hadde lurt meg, hvor naiv kan man være! Jeg hadde trodd ham pga pene rørende falske ord på en tekstmelding og sjokolade og blomster! Han kom hit bare for å ha noe å viderformidle til de andre familiemedlemmene... Han hadde ikke endret mening om meg... 

Jeg kan ikke skrive at dette er nøye gjennomtenkt. For det er det antageligvis ikke... Men...jeg makter ikke mer. Jeg holder det ikke ut. Jeg får aldri fred, om jeg ikke gjør en endelig instats for å stoppe dette! I tidligere innlegg, har nok mange lesere lest både i og mellom linjene, at jeg ikke har verdens beste støtte i min familie. Ingen uvanlig sak, mange som jo er i den situasjonen. Men.. jeg går ut ifra, at de fleste slipper å leve med en evinnelig trakassering fra de samme familiemedlemmene en ikke har kontakt eller kjemi med forøvrig... Jeg får aldri ro,, de regelrett forfølger meg..

Jeg tar ikke kontakt, jeg har fysisk flytt litt vekk fra de (kan ikke flytte mer, jeg har barn og ta hensyn til, og jeg er ikke frisk nok), jeg bruker ikke nevneverdig tid el krefter på å tenke på de... MEN.... det hjelper ikke. De tar selv enten kontakt, eller de skriver om meg i offentlighet på sine respektive Facebooksider. Det er en del ting jeg observerer da... Det er KUN familiemedlemmer som trykker "liker" på min families mindre hyggelige uttalelser om meg... Kanskje ikke så merkelig, når jeg vet det er få av mine familiemedlemmer som har nære venner, omgangsvenner osv... Men de har jo selvfølgelig arbeidskolleger osv på sin venneliste. Samt at vi har noen felles bekjente og fjerne slektninger med meg, hvordan kan det ha seg... at disse aldri viser samtykke til familiemedlemmers stygge uttalelser om meg... Hva tror dere...Hvorfor de aldri har hatt nære venner, eller så mye venner i det hele tatt, det skal ikke jeg uttale meg om.. Men slik har det nå alltid vært.

En annen sak jeg legger merke til, er at de ALDRI innrømmer å selv ha noen feil. Altså vi snakker antagelig her om riktige supermennesker. De har aldri sagt unnskyld jeg gjorde nok en feil, eller uttaler at oj, ja jeg kan ha gjort mye dumt, eller...beklager men jeg har nok sagt mye stygt eller ikke bidratt der jeg burde, eller annet. Jeg selv, er full av feil og mangler1 Det vet dere vell, jeg har offentlig gått ut med min fortid som rusmisbruker, jeg har vært åpen om depresjoner og om fyisk sykdom. Jeg har fortalt om mine kognitive vansker, mine mange dumheter og økonomi som til tider ble snudd på hodet osv osv... jeg har sagt og sier noe dum hver dag...eller skriver noe dumt. MEN...aldri med den hensikt å gjøre noen noe vondt... og det er en viktig forskjell.. Jeg er ikke for hevntanker og langsinthet...hvordan kan du tilgi sier mange. Jeg tilgir, og går videre, fordi det er det beste for meg og mine. Og fordi hat og hevn spise en opp innvendig... Jeg har ikke tid eller krefter til å bruke mitt korte liv på det...

Disse menneskene, som aldri gir meg fred, er nemlig ikke som deg eller meg. Vi som har drøssevis av feil og mangler, vi sier stygge ting når vi er fly forbannet, vi misforstår saker, vi dummer oss ut etter inntak av alkohol, vi husker feil, vi rett og slett driter oss ut, gang etter gang...eller i det minste gjør jeg det...som oftest ler jeg av det hele. Men noen ganger må man også beklage, om en har feilaktig gjort noe som har gått ut over andre feks. Slik er det for de fleste...men ikke for alle....tydeligvis.Disse menneskene har aldri uttalt ordene: unnskyld jeg har gjort eller sagt noe dumt, vondt eller upassende... er det ikke merkelig...at det faktisk finnes perfekte mennesker..det var du ikke klar over tenker jeg...

Jeg kunne delt skjermbilder fra internett, som jeg stadig får tilsendt, av hva min kjærlige familie bruker sin tid til på sosiale media. Eller meldinger og e-post. Hva de skriver om eller til meg. Selv har jeg blokkert de på Facebook osv. Men jeg orker det ikke, det blir for sterkt.. Jeg leter etter en løsning hele tiden. Uansett om jeg er et godt menneske eller ikke, så har jeg rett på fred og ro..føler jeg. Men jeg får det ikke... Nå har de hold på slik i over 40 år..jeg føler meg sliten...til tider maktesløs..det er en sjelden følelse for meg... Jeg har samlet mail, pm , sms og skjermbilder og tenkte å ta med til politiet, men...hva kan de gjøre? Og kan noen forestille seg hvor flaut det er...å tusle inn på politistasjon (som du på forhånd vet vil henlegge saken) for å utlevere hele din familie og ditt liv....

Dere som har opplevd mobbing i skoletiden, eller feks har levd sammen med en partner med psykopat trekk...dere kan sikkert forestille dere hvordan det er å leve med dette år etter år... Om ikke dette er ren ondskap, så vet ikke jeg... Her snakker vi om voksne mennesker, en stor familie, hvor "overhodet" bestemmer og styrer de fleste.. Og da jeg ikke er den type som ville brukt kriminelle måter å stanse en slik trakassering på, er jeg nødt til å be om hjelp og råd, for de som har opplevd lignende...kanskje sjeldent at noen erfarer slike grove forfølgelser fra familiemedlemmer, men jeg går ut i fra at fremgangsmåten er den samme...for hvordan en får stans på det...for godt? 

Den eneste jeg har kontakt med i min familie er min gamle snille far. Årsaken til at jeg ikke sier så mye til ham. Er at han er gammel og nok helst vil slippe å forholde seg til noe så ubehagelig som dette. En annen årsak er..at jeg går ut i fra at om 10-15 familiemedlemmer sier til ham at jeg er ond, gal osv. Så er vel sannsynligheten av at han vil tro meg, som er alene...rimelig liten. Samt da denne trusselen familien stadig legger frem for meg: forteller du far om vårt forhold, vil han få sjokk og dø av hejrteinfarkt, pga sin høye alder. Jeg forstår jo at slik er det ikke, men det gjør likevel vondt, å høre det hele tiden... og det gjør vondt å se min far bli trist (for ham er familie viktig), og jeg er redd...livredd...for at han ikke skal tro meg...som er alene, men at familien som er i flertall vil få ham også mot meg...

Jeg har gjentatte ganger spurt, hvorfor de bruker feks trusler om at vår gamle far skal dø, og at det vil være min skyld, han vil nemlig pga høy alder, dø..om jeg forteller ham om hvordan famileiforholdene egentlig er...Og svarene er: vi bruker far, fordi han er du jo så glad i, og vi må jo finne ting som virkelig biter på deg... Så det er jo bevisst de bruker de verste midler de finner..

Ofte så foregår det hele slik, at de lar meg i fred for et halvår eller mer...før de plutselig angriper ved å sende en melding, eller feks får meg til å reagere ved å invitere min voksne sønn med samboer, til bryllupp, dåp, diverse større familieselskap osv...mens de utelater å invitere min datter som fortsatt bor med meg. Det gjør at jeg får så vondt av begge mine barn, det er ikke enkelt for min sønn, og min tenåringsdatter skulle ha sluppet dette.... I tillegg er det da, at de skriver utrolig stygge saker om meg på sosiale media, som mine barn leser.Og jeg kan love dere at mine barn har opplevd nok tøffe tak, pga deres fars død, og ved at de har opplevd mor (meg) som skadet og syk, alvorlige tilfeller med ambulanse og sykehusopphold opp gjennom årene. Kunne ikke disse voksne familiemedlemmene se hva deg gjør mot mine barn, de skader dem! Vi tre har klart oss godt, mot alle odds, pga sterkt samhold, tillit og respekt for hverandre. Kunne vi ikke ha krav på å få litt fred nå da vi har kommet oss så godt etter alle hendelser med sykdom og død?Jeg blir feks kontaktet her på blogg.no av de og andre steder hvor man ikke kan utestenge de... med en gang jeg får en følelse av at de har trukket seg tilbake og jeg kan puste fritt...vips...så kommer det noen stygge ord...som slår luften ut av meg.... igjen! Det siste nå, var at min snille gode far kommer hjem fra vinterens opphold på kypros til påske. Da er det planlagt stort overraskelsesselskap for ham på hans 85 år dag. Min sønn og svigerdatter er invitert, slik fikk jeg vite om det. Men jeg falt igjen i sammen, og delte et spørsmål i går på facebook: Hvordan skal jeg formidle til min gode far, uten å såre ham, at jeg og hans minste barnebarn ikke er invitert i et overraskelseselskap for hans 85 år dag i påsken? Svarene og reaksjonene lot ikke vente på seg.... Massiv støtte, og mange kloke råd. Men også mye forferdelse hos mange, over at voksne mennesker kan te seg slik, spesielt mot sin nærmeste familie.

Jeg sendte en sms til min far, og fortalte vi ikke var invitert, men at jeg ikke vet grunnen, annet enn at de er fordi mine søsken og deres voksne barn ikke liker meg. Så du får heller spørre de om hvorfor vi ikke kommer i bursdagen din. Men ville du skulle vite at vi gjerne ville vært der, for din skyld <3 Han forstår nok ikke helt omfanget, han er gammel og godhjertet, og er ikke i stand til å tro at noen kan være så onde....

Jeg fikk blant annet et tips om å kontakte krisesenteret, for å be om at noen sørger for at mine barn og jeg blir skjermet for denne årelange sjikkaneringen...eller politiet. Men...kan dere forestille dere hvor ydmykende, flaut og leit det er... og hva kan de gjøre, kan de virkelig hjelpe oss?

Jeg forsøker, de gangene jeg orker svare familiemedlemmer, å be de om å stanse trakasseringen, ved å ikke benytte samme metode som de.........jeg sier ikke slik som de pleier, nemlig: du er en statssnylter, lat, kriminell, narkoman, hore, stygg, dum og du har en personlighet ingen av oss liker! Du er for glad, du er for sterk, du er for ditt og datt, i alle år tidligere prøvde jeg da å følge alle råd og krav de satte...men var jeg mindre smilende, så ble de forbannet for det, viste jeg meg mer ydmyk og svak, ettersom de sa at min mentale styrke fikk andre familiemedlemmer til å føle seg mindreveridg osv...ja da rakket de ned på meg for at jeg ikke var tøffere.... Altså uansett om jeg fulgte alt de oppfordret til..så ble det aldri bra nok...

Jeg pleier derfor isteden å informere de om hva deres handlinger og ord gjør med meg og mine følelser, hvordan jeg oppfatter det, hvordan dette dreper meg..sakte...spesielt det at det går utover de kjæreste jeg har...barna og min gamle snille far ...og hva jeg føler jeg må gjøre for å forsøke å stanse det... Jeg bruker ikke deres personlighet mot de, eller kaller de løsaktige, pillenarkomane, eller psykopater...jeg ber de om å stoppe denne vendettaèn mot meg...de er alle voksne, hvor lenge skal de holde på?

Hva ønsker de å oppnå? Skal de forsøke å drive meg til selvmord, som man leser om at mange har begått etter langvarig trakassering og mobbing, er det planen bak?!

Hva skal jeg gjøre? Jeg tenker også på at noen av de faktisk er ansatt i psykiatri og skoleverket, de arbeider med sårbare mennesker med store psykiske problemer og med uskyldige barn...jeg har deres IP adresser, og det meste av skriftlig materiale... de sender til og med til barna mine...min datter fikk en slik stygt mail når hun var bare 12 år.... som gjorde at hun knakk totalt sammen...dette kan ikke fortsette... Hjelp!

#nettsjikane #mobbing #idebestefamilier #ytringsfrihet #trakassering #nårfamilienfryserdegut #familiensortefår #mentalnedbrytning #psykiskmishandling 

4 kommentarer

thavak89

24.03.2014 kl.14:50

Hei kjære søte deg!

Jeg leser innlegget ditt og kjenner igjen mange av hendelsene fra egen oppvekst, bare at det da har vært andre familiemedlemmer. Der har dog ikke vært like ille som hos deg fordi jeg har hatt støttespillere utenfor som har holdt meg oppegående. Etter en hendelse med et nært familiemedlem knakk jeg helt sammen og trakk meg tilbake fra samfunnet over lengre tid. Dette familiemedlemmet har i mange år sagt stygge ting til meg og jeg har som deg følt at jeg ikke er bra nok uansett hva jeg gjorde. Jeg har også som deg håpet på en endring hos de personene jeg er veldig glad i, men som ikke gjorde meg godt.

Hver gang du håper på en endring hos dine nære personer, blir du like skuffet hver gang. Grunnen til skuffelsen er at disse personene ikke kommer til å forandre seg. De har lært seg til et sosialt mønster som de antakelig aldri kommer til å endre, både fordi de ikke er bevisst mønsteret de har og fordi de ikke ønsker det. Det er dette mønsteret de kjenner, som er trygt for dem og får dem til å føle seg godt. Nemlig å rakke ned på deg.

Nå skal jeg si litt om hva som har hjulpet meg :)

Det hele startet med et kurs gjennom jobben i noe som kalles, Ikkevoldskommunikasjon, noe som går ut på å kommunisere empatisk med seg selv og andre. Gjennom denne metoden ble jeg bevisst egne tankemønstre der jeg rakket ned på meg selv og hvilke følelser som dukket opp gjennom andres handlinger. Jeg ble bevisst at følelsene mine ikke er et resultat av andres handlinger, men behov jeg hadde som ikke var dekt. I ditt tilfelle virker det på meg som at du har behov for å bli godtatt for den du er av de personene som dypt inne betyr mye for deg.

Denne bevisstgjørelsen og åpenbaringen om at jeg ikke kunne endre andre, var med på å gi meg en ro som igjen gjorde at jeg klarte å stole på meg selv som den jeg er og jeg kommer nærmere og nærmere den personen jeg i grunnen ønsker å være.

Slik jeg ser det, virker det som om du ikke helt klarer å gi opp håpet om at de en dag skal like deg for den du er og kommunisere dette. Jeg beklager å måtte si det, men i og med at de ikke klarer å se omfanget av dette selv, vil de antakelig aldri kunne dekke dette behovet du har for anerkjennelse. Jeg foreslår at du søker opp IVK(ikkevoldskommunikasjon/sjiraffspråket) og/eller noe som kalles mindfulness, som er to metoder som har hjulpet meg langt på veg. Mitt forhold til den personen jeg tidligere nevnte har endret seg drastisk med tanke på at jeg har sjått meg til ro med at han aldri vil endre seg og at det han sier er et forsøk på å kunne føle seg bedre selv. Antakelig snakker din familie om seg selv, når de konfronterer deg på måten de gjør. Let etter deres behov i det de sier :)

Jeg vet dette høres fryktelig inviklet og vanskelig ut, men kjøp boka eller prøv å komme deg på et kurs i IVK og du ser hvor godt det faktisk er for deg selv å kunne forholde deg empatisk både til deg selv og andre. For når du klarer å se deres behov i de lite hyggelige kommentarene de kommer med, klarer du å holde fokuset på at det er de som trenger noe istedenfor at du sier til deg selv at det er noe galt med deg. For det er ikke noe galt med deg, det er antakelig ikke noe galt med dem heller, bare en rekke udekte behov som de ikke klarer å kommunisere. En kan ikke få dekt sine behov dersom en ikke klarer å kommunisere dem på en tydelig måte.

Jeg har planer om å skrive et innlegg om IVK på min blogg etterhvert, men akkurat nå har jeg mye skolearbeid så jeg kan ikke si sikkert når dette blir. Men ønsker du litt veiledning på eventuelle spørsmål som dukker opp eller bare trenger en hyggeligere stemme enn den som er inne i hodet ditt, stiller jeg gjerne opp gjennom mail. Det er ofte lettere for utenforstående personer å analysere slike situasjoner enn når en sitter følelsesmessig involvert. Ta en titt innom bloggen min, legg igjen en kommentar dersom du ønsker litt veildening så gir jeg deg mailadressen min. Jeg jobber mye hjemme, så jeg svarer ganske fort :)

Jeg håper at svaret mitt kunne hjelpe deg noe på vei :) Lykke til videre!

 

Synskepeggy

24.03.2014 kl.21:28

Kjære deg :)

Som jeg har nevnt for deg før så har vi to ganske så mye til felles og det er ikke bare hyggelige ting det er snakk om.

Man har opplevd mange triste ting i familiesammenheng,du kan jo bare tenke deg hvordan man "taklet", undertrykket og var slem mot en som alltid har vært såpass annerledes og som i tillegg alltid har hatt en uforklarlig mental og psykisk styrke som enkelte familiemedlemmer nærmest lot det gå sport i,i forsøk på,systematisk knekke styrken som for dem alle var svært utfordrende og til tider skremmende.

Jo,man kjenner seg igjen i historien du forteller,for meg var utestengningen det verste,det var grusomt for ei lita jente.

Men,en ting skal de ha,de har aldri latt noe av deres motvilje mot meg gå ut over barna mine,heller tvert i mot,noe som jeg mistenker bunner i en temmelig svart og dårlig samvittighet overfor meg.

Hilsen synskepeggy.

 

Qrt

29.12.2014 kl.21:53

Hva sier jussen om dette problemet?

Er det mulig å trekke disse menneskene, som har terrorisert et annet menneske, for retten?

Qrt

thomas

24.08.2016 kl.03:49

det kanhende føles flaut. men det er ikke det.

gå og anmeld trakasseringen. ta med print av sakene..

Mugg i garasjen...

Varsel-lampene lyser ildrødt - men ingen ser dem. Da jeg kom ned i garasjen i formiddag var RF over 90%, luften sto stille og det stinket MUGG ! ! ! Min bil er derfor parkert utenfor for å unnga muggsopp i AC anlegget. Men ingen gjør noe!

Klokken er nå 2220 og grisen røyker igjen. soverommet lukter phyton og jeg kan ikke sove enda. Spyr! Husreglementet sier 2200 - 0700. Jævla nabo!

Tror dere ikke at de startet opp igjen kl 0048?

De tvinger seg selv inn i en sak høyere opp...

Narvestad juntaens styringsdyktighet, kan måles i høyden på ugresset. Vakkert ikke sant? Selv kvinnfolkmafiaen har gitt opp. De venter vel på ytterligere 17% lønnsøkning til seg og "gartneren" Ta en prat med Piirka - han fikser det vet du...Kjempegod til å få helt på trynet forslag - vedtatt. Selv med 10 % økning av fellesutgiftene i fjor, klarer de ikke å ta hånd om ugresset. Det er ei skam! Mine råd står fortsatt ved lag. De er nesten gratis - Bruk dem, dropp egoismen for denne gang og bli kvitt dette "uvesenet"

I dag 13. juni kl 0755 - Før frokost bryter denne lovbryteren av en beboer reglene for n-te gang - Helt inn i slusa med dieselen i gang.

For n-te gang. Hva mangler denne frekkisen mellom ørene somikke klarer å holde seg unna denne plassen, mens de besøker nr 14? Det må være fullt av tomt!

Slitsom svart inntrenger i slusa i dag kl 1345.

Dagens første lovbrudd av ekkel beboer.


 

Det er på høyeste tid - plagsomme røykere!

Første brudd på husreglene i dag kl 0750 - av beboer

 

Lovvern for å sikre røykfritt bomiljø

Myndighetene må snarest sikre befolkningen røykfritt bomiljø.

Røyk fra naboer er et utbredt og alvorlig problem.

Selv små mengder røyk skader akutt og på lengre sikt.

Barn og voksne med astma får så alvorlige reaksjoner at de må flytte. Det er en stor belastning. Dessuten løser ikke det problemet, for det kan flytte inn røykere på det nye stedet. Utryggheten er også en negativ helsefaktor.

Vi er alle sårbare på lengre sikt, selv for små mengder røyk, viser forskning.

Røyken sprer seg via ventilasjons-kanaler, og fra røyking på balkong, terrasser, via oppganger og heiser, samt via mikrosprekker i tak og vegger.

Luftstrømmen er ofte slik at en stor del av røyken fra leiligheten under føres inn i leiligheten over. Det er umulig å ha vinduer åpne.

Røyken driver også fra naboen på terrasser, i terrassehus og rekkehus. Mange må bare holde vinduer og dører lukket og kan ikke være ute på egen balkong, terrasse eller uteplass.

Særlig ille er det dersom det er en røykeplass under, f.eks. rett utenfor innganger, eller uteservering o.a.

Tilsvarer en tett trafikkert gate

Nye undersøkelser viser at de minste partiklene i røyken også kan trenge gjennom mikro-sprekker i tak og vegger.  Disse partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene.

Røykes det to sigaretter i leiligheten under så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert gate.

Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid.

Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.

Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.

Flere har forsøkt å ta opp problemene med naboer, borettslag, boligselskaper og organisasjoner. Det er foreslått egne røykeplasser og hytter lengre unna beboere. En kan bruke borettslagsloven §5-11, men i praksis fungerer det dårlig når den enkelte må ta opp en slik sak.

RMN har tatt opp saken med myndighetene.

Lovvern nødvendig:

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt. Vi er alle sårbare.

Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for lovvern mot passiv røyking i hjemmet og i utemiljøet.

Boliger må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.

Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.

http://www.tobaccofreeonondaga.org/pages/apartments.html                                     

Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen. Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing. Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.html

Helsemyndighetene:    Røykfrie bolighus nødvendig fordi:

 1. Røyking er en hovedårsak til boligbranner og viktigste årsak til dødsbranner.
 2. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 
 3. Tobakksrøyk er kreftframkallende -  klasse A  - den farligste klasse av kjemiske stoffer som forårsaker kreft.
 4. Tobakksrøyk er viktigste utløser av astma-anfall og andre luftveis-problemer, og plutselig spedbarnsdød.
 5. Tobakksrøyk er skadelig luftforurensing som asbest, bly, eksos og en rekke kjemiske stoffer som er strengt regulert.
 6. Ventilasjonsanlegg kan ikke beskytte. De fleste luftfiltre er laget for hindre lukt, ikke farlige partikler fra tobakksrøyk. 
 7. Undersøkelser viser at opptil 65% av luften utveksles mellom leilighetene.  tobakksrøyk trenger gjennom mikrosprekker til naboleiligheter.
 8. Rengjøringskostnader kan være 2-7 ganger større når det røykes i huset.
 9. Forsikringskostnader kan være betydelig lavere i røykfrie bolighus.
 10. Flere undersøkelser viser at de fleste beboere, opptil 78%, innkludert røykere, ønsker å bo i røykfrie bolighus. 
 11. Røykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720

90 % ønsker Røykfritt bomiljø

90 % støtter vedtaket om røykfritt bomiljø.

Røykfritt bomiljø som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem i bygninger med flere leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/

Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html

Røykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556

Helsemyndigheter advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker, ventilasjonsanlegg og vinduer.

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes

Røykfritt bomiljø -  lovvern nødvendig

Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger. 30-50% av luften kommer fra andre leiligheter.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter. Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges. Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html

http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=101

Noe MÅ være riv ruskende galt!

§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Om noen føler ubehag av å få tilnærmet gjenkjennelig bilde og beskrivelse av sitt regelbrudd  presentert på bloggen - er det svært enkelt å unngå det. Det enkleste er faktisk å forholde seg til borettslagets flertallsvedtak og følge disse. I motsatt fall har de ingenting å beklage seg over!  Enklere blir det ikke. Pizzabiler, drosjer, private langere og andre,  er alle istand til å lese - og de SKAL ha beskjed om vedtakene og hvordan de skal forholde seg til dem - av de beborne som kontakter disse.

Det er igjen på tide å minne om politiets og juntaens oppfordring om ikke å åpne døren for ukjente. Derfor - om noen har brennende behov for å snakke med meg - må det avtales på forhånd. Kun epost.

Tertitten industripark har søndagsåpent 11. juni - og en hvit VW Golf tømmes for utstyr. Det bæres og sjaues kl 0940 søndag morgen. Ingen dager er fri for industritrafikk i Tertitten - og ingen respekt for naboer og helligdagsfred..

Det er mange slags oppfatning av skjønnhet . Grå asfalt, gra betong, grå hus og gapende garasjer - må for enkelte fremstå som det vakreste de vet - mens vi andre vil si at det er drepende kjedelig og deprimerende. Skjønnhetsparagrafen har vært og er fortsatt helt utelatt i Tertittenveien. Ja selv ugresset får lov til fritt å etablere seg.

 

Enda et tilskudd på de gapende garasjers liga.

 

Det er lørdag - klokken er 10:10. Det banker og slår i veggene og helt inn i sjelen. Dieseleksosen svir i lungene. En beboer bryter vedtatte regler - igjen for n-te gang. Slik er livet i Tertitten borettslag.

RF i garasjen i går kveld var 83. Tungt å puste - Snart begynner det vel å regne der nede uten at noen gjør noe

Kl 1405 - Heftig trafikk i dag - Men det er jo regn i luften - så noen kan jo få ødelagt permanenten sin...

  Kl 1350. Obs. Obs. Inntrenger i slusa. Se opp - se opp!
 

 Kl 13 40 Her stikker de etter et beøk innerst i slusa - og nok et regelbrudd pga. psyke beboere. Det er alltid sjåførene som får skylden når beboere ikke følger vedtatte lover og regler. Men - - det kommer en oppklarende dag da de må stå til ansvar for sine gjerninger. Watch me!


9. juni - Den jævla naboen kan visst ikke klokken. I husreglenne står det at mellom kl 2200 og 0700 skal man ta spesielt hensyn til sine naboer på forskjellig vis. Men allerede i dag tidlig klokken 0625 holdt de ikke ut lenger - og fylte derfor leiligheten min med grusom lukt fra lik-pinnene sine. Kvelden i forveien var det grillos.Jeg har kjøpt meg friskluftsmaske, men kan ikke sove med den. Kjenner noen av mine lesere til hvor jeg kan kjøpe friskluftsanlegg?

 

torsdag 8. juni. Ny tur - klokken er kun blitt ca 1400. Et par menn bærer VELDIG tungt utstyr og plasserer det utenfor garasjelageret. Er det brennbare ting? Diesel og olje brenner som vi vet.

De digre bilene tar all plass - og de små blir forvist til gateparkering.

Stor aktivitet. Fire menn og to diesel yrkesbiler arbeider intenst med lossing og lasting av tungt utstyr.

De må til og med ta håndtralle til hjelp.

8. juni kl 0915 - Garasjelageret fylles med nytt maskinelt utstyr, og annet hentes ut.

Det er jo åpenbart noe som foregår - slik at de små bilene forvises til gateparkering, når yrkesbiler opptar plassen. DET er jo synlig for alle og enhver.

 

Det er horribel og respektløs praksis

Det er klart det er noe helt spesielt med dette stedet i Tertittenveien. Klokken er nå 1420 og en ny ladning tungt utstyr kjøres inn og avlesses utenfor lageret. I dag har det vært intens aktivitet. Den lille blå bilen må pent holde seg på gateplan når industritrafikken er så intens. Sjåføren kan jo være fra nav eller noe, som kan bruke en hel arbeidsdag til vås.

  To ganger har Elisabeth prestert å krenke innkjøringsbestemmelsene i dag - og klokken er kun 1302. Hun har ingen problemer med å gå - men er redd for å bli våt i håret. Derfor behandler hun øvrige beboere uten respekt - og neglisjerer generalforsamlingens flertallsvedtak og skiltet VIS HENSYN. Det er urovekkende at en kommunal støttekontakt viser slik mangel på akseptabel adferd.

Dieselsvina er ferdig med arbeidet. De har okkupert plassen i lang tid - og de små må ty til gateparkering. Det er stor forkjerlighet for svingen til disse menneskene uten respekt.

Det ulovlige industrilageret midt i boligfeltet har vært åpent lenge nå -  og fire menn har drevet intens bæring av tungt utstyr.

Noen ganger må de ta hjul til hjelp

Det bæres og det bæres og de spyr ut diesel-eksos. Hvor er vellet - San Tander?

 

Verdier står på spill!

 Kl 0750 onsdag - Miljøsvin !! Tomgang er forbudt og diesel er verst!

   Nå er den smale veien fullstedig blokkert

Det er da merkelig at Knut kommer helt fra Gol for å parkere rett foran stuevinduene til folk. Fy for skam. Han kan finne seg en gjesteparkering som de andre er nødt til. Han er på besøk i nr 14.

2. pinsedag. Industrilagret er åpent, og varebilen på plass i svingen.

 2. pinsedag. Alle driter i Narvestad-juntaens molbo-vedtak - heheheee  - Spesielt beboerne og noen sjåfører

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk - Det er et nytt manipulasjonsmøte i Tertitten borettslag onsdag 7. juni.

Spørsmålene til generalforsamlingen siste årsmøte er enda ikke besvart slik de lovte. Vær derfor ekstra oppmerksom på dette - og ikke la dere avfeie med enkel svada-retorikk. Det går ut over dere selv i ettertid.

Juntaen spekulerer i at beboermassen skiftes ut i hurtig tempo, for da kjenner de nye beboerne ikke til fortiden som holdes skjult. Det er ikke mange igjen av "de gamle medlemmene" som vet - og har brukt tid på å sette seg inn i historien til borettslaget.  Når det er sagt, er jo kvinnfolkmafian ikke særlig våkne - og klapper ofte i hendene uten å forstå så mye. Det er derfor å håpe at det finnes - i hvert fall noen som ikke lar seg overkjøre men holder fanen høyt og krever gjennomarbeidete og saklige svar.. Vi vet også at nye medlemmer ikke slippes inn i styret - Det er de samme som velges om og om igjen etter en runde som varamann eller i valgkommiteen. Det er vistnok relativt mye de ikke vil la offentligheten få kjennskap til. Men - som sagt - noen av oss vet mer enn juntaen tror at vi vet!

Det gjelder våre verdier, og noen av dem oppbevares i garasjen! Disse spørsmålene ble levert:  

1.  Tiltak for å hindre vann-inntrenging gjennom garasjegulvet som forårsaker ugunstige forhold for biler som parkeres der.

2. Kontroll av muggsopp i garasjen. Denne målingen skal gjøres minimum årlig, med beskjed til beboerne.

3. Montering av lufte-anordning på avløpet for å eliminere at avløpsrørene fylles med luft som hindrer fritt avløp.

4. Tiltak for å hindre at biler full av saltblandet snø kjører inn i garasjen, noe som på sikt skaper store problemer med karbonatisering.

5. Innflytting skjedde med forsikring fra daværende styre, at nøklene var beskyttet mot kopiering. Dette var og er ukorrekt.. Nøklene kan kopieres i det uendelige. Hvor mange "vill-nøkler finnes?" Og hva har styret tenkt å foreta seg med hensyn til erstatning til beboerne, for denne fadesen?

6. Hvem forhandler med banken/finner bedre bank - om lavere renter og gebyrer?

9. Hvem forhandler med energiselskapet eventuelt finner ny energi-leverandør for lavere energipriser og fjerning av unødvendige gebyrer?

Dette "skribleriet" av Yngve Freiholt - setter standard for juntaens arbeid.

 

frida bodil

Terror og de terroriserende

Det er mange ufyselige individer i vårt samfunn. Flere av dem er i ledtog med terroristene - De utfører terrorisering av medmennesker - kontinuerlig - men i mindre målestokk. De setter alltid seg selv først og driter i hvordan deres terror rammer uskyldige. På det området har de de samme gener terroristene i Londan har. I Tertitten borettslag er det - som vi vet - flere slike egoer - og i Tertittenområdet enda fler. Det er ingen ledelse som ivaretar oss vanlig dødelige fordi ledelsen er korrupt.

Merkelig hvor smittsomt gapende garasjer har blitt. Hva slags trend er dette? Vakkert er det langt fra - og ubehagelig for dem som får dette gapet mitt i fjeset.

Gapende garasjer er visst den nye utsmykningstrenden i Tertittenveien. De fremtrer stadig oftere, enten det er helg eller hverdag. I dag 1. pinsedag til og med.

  Årets vakreste utsikt!

I husreglene og nabolovven kan vi lese om vedtatte regler vedr. ro og plaging av andre beboere. Det skal vises hensyn og ro etter kl 2200 og til kl 0700, men disse reglene gjelder ikke de egoene som lider av psykopati. De  hater å ta hensyn - de godtar ingen påbud men kjører sitt eget løp. Min nabo i etasjen under vet at jeg er allergisk mot tobakksrøyk. De har fått skriftlig informasjon - flere ganger - De kan derfor ikke si at de ikke vet. Det er med fullt forsett at de kl 2330 i natt satte seg på verandaen og røykte, De vet at ventiler suger inn den giftige og illeluktende røyken. De vet også følgene av det. De vet også at det tar lang tid å komme fri fra kvalme og oppkast, og å rense luften igjen. Men det kan i midlertid ikke skje før terroristen slutter å røyke.

Kl 0215 setter de jaggu igang igjen - og samme situasjon oppstår med kvalme og oppkast.

I tillegg bor det noen ekle individer videre oppover i Tertittenveien som elsker å terrorisere sine naboer med bråkete biler og Follo taxi. Drønn fra bildører som hives igjen av fylliker fra fest, er lik bombene i London og Manchester, Paris og Berlin i lydstyrke. Pga slike representanter fra de underjordiske - ble hele natten spolert. Straffeloven har klare og tydelige paragrafer i så henseende - som kan komme til anvendelse.

 

Les mer i arkivet » Juli 2017 » Juni 2017 » Mai 2017
hits