Tiden leger ikke alle sår….

Tenkte i forbindelse med dagen i dag, at noen sannheter kunne komme godt med.

Da vi kom tilbake fra oppholdet i nord, ble pjokken sendt til logopedsenteret for å finne ut hva dysleksien kom av. For den var ikke der før skolestart. Dette var som dere ser, før data alderen for alvor gjorde inntog over alt. Rapporten er derfor håndskrevet, og dette er bare et lit utdrag. Men et meget viktig sådan, som viser noe av årsaken.

Testen var forordnet av skolens ledelse ved barneskole.

Hele undersøkelsen ble nesten ødelagt av Bølla fordi han skremte vettet av pjokken med at jeg var gal, som ville at han skulle oppholde seg der hvor Bredtvet fengsel lå. Han mente at det var farlige mennesker i fengslet, og at det var dit jeg egentlig ville ha pjokken. Av den grunn ville ikke pjokken sove sammen med de andre barna (noe som var en del av undersøkelsen) fordi han var redd. Noen ganger snakket jeg med ham i telefonen og fikk roet han til å sove, men andre ganger gikk ikke det og han kom hjem.  Som undersøkelsen viser, skyldes dysleksien en emosjonell blokkering i innlæringsfasen, og var både auditiv og visuell, Årsak? – Som det fremgår – utilstrekkelig-hets-følelse ovenfor Bølla. Konklusjonen var ikke uventet.

Pjokken tror den dag i dag at dette var ett av mine syke påfunn for å skade han, men ble påført av hans egen far, for å ramme meg. Når ukyndige og uvettige mennesker, ukontrollert får ture frem slik de vil – i et intenst ønske om å skade en annen part, er det alltid barna som rammes. Alltid! Slik også i dette tilfelle.

Pjokken fikk nytt undervisningsopplegg etter dette, med spesialpedagoger og logopeder, men også dette ble ødelagt av Bølla, da han uten min viten, brukte alle sine manipulative evner, og bearbeidet pjokken og skolens ledelse på ungdomsskolen hvor pjokken skulle starte – til å flytte ham til der hvor Bølla bodde. Barneskolen, som hadde forordnet det nye opplegget, ble aldri kontaktet. I så fall ville de ha varslet meg.

For å ramme meg, som alltid var Bøllas mål med sin mishandling, var det barna som ble rammet. Slik er det alltid i dysfunksjonelle familier, og det skjer fortsatt.

Av denne grunn, fikk ikke pjokken den oppfølgingen han fortjente og skulle ha hatt, verken faglig og slett ikke psykisk, og dysleksien ble permanent.

 

Et lite utdrag fra testen – før PC-enes kom for fullt...

 

 

Ufattelig…

Psykiatriprofessor Randi Rosenquist, sier at hver 10 person er en psykopat, og at behandling ikke er mulig. En psykopat vil heller ikke endre seg til det bedre. Altså 10 % psykopater i tillegg til narsopater, narsissister og andre personlighetsforstyrrelser. Slett ikke rart at så mange mennesker har opplevelser de sliter med, og som noen gir uttrykk for ved å skrive. Det er veldig bra, for det gir oss andre kunnskap om hvordan mennesker er, slik at vi kan beskytte oss.

__________________________________________

Jeg oppsummerer mine erfaringer med at en psykopater absolutt ikke føler noen som helst skam. De føler ingen anger. De har ingen empati når mennesker rundt seg har det vondt. De spiller alltid anklagene tilbake til deg. Det er deg det er noe galt med. Det er du som tar feil. De har ingen skyld. Blir de avslørt leter de bare etter en ny vei til å fortsette sitt bedrageri.

Psykopater manipulerer, de er intense, de påvirker, de flytter grenser og de gir ikke opp. Det holder ikke med en klar advarsel. De fortsetter. De har ingen respekt for at de tråkker på andre menneskers følelser. De spiller falskt. De utgir seg for å være noen andre enn den de egentlig er. Varsellampene bør blinke, men mange ser ikke at disse menneskene er villig til å gå langt over streken for å få det som de vil.

Mange er skadeskutte skjærunger. De kommer fra dysfunksjonelle familier med rus, psykopati og ustabile relasjoner. De er søkende. De er utleverende. Ofte ukritisk. Også til vilt fremmende. De suger seg fast på mennesker som er villig til å låne dem sin oppmerksomhet. De blir pågående, promiskuøse og har ingen egne grenser. Alt får utløp. Ingenting holdes tilbake. Målet helliger middelet. Har du møtt slike mennesker?

Normale mennesker har et indre liv. Dette indre livet fylles med refleksjoner og minner, drømmer, håp og planer for fremtiden. Det fylles av vår identitet, og en visshet om at “jeg er meg”. Spirituelle tilhengere kaller denne delen av oss for vår sjel. Fagfolk og terapeuter kaller den vårt “jeg” eller “ego” – den midterste delen av tre deler (id, jeg, over-jeg) som organiserer vår personlighet.

Dette indre livet – vår “kjerne” – gjør at vi kan se oss selv både innenfra og utenfra. Det hjelper oss å være selvkritiske når det er nødvendig, og selvhevdende når det er hensiktsmessig. Kort sagt regulerer det oss. Det hjelper oss å forstå hvor vi slutter og hvor andre begynner – vi flyter ikke over i hverandre. Og kanskje aller viktigst, det gjør at vi holder ut å være alene med oss selv i begrensete perioder, uten å bli skadelig ensomme.

Det er varierende hvor rikt indre liv mennesker har. Noen kjeder seg lettere enn andre. Noen er mer refleksive enn andre. Dette er likevel innenfor normalen.

En psykopat mangler et sterkt og trygt “jeg”. Mye tyder på at denne delen av personligheten faktisk er fullstendig fraværende hos mennesker med antisosiale personlighetsforstyrrelser. Den har ikke utviklet seg normalt, og blir istedet erstattet av et grandiost, selvforherligende og selvtjenende bilde av seg selv. Men det er en utilstrekkelig erstatning, som ikke klarer å gi psykopaten indre ro og trygghet. Det er rett og slett “tomt”. Psykopaten må derfor hele tiden søke stimuli utenfor kroppen – hele tiden være i aktivitet – for å slippe å være alene med seg selv. Psykopaten opplever ensomhet som en enorm lidelse. Mest av alt søker han/hun energi fra andre, som har noe han/hun opplever å mangle – en selvoppholdelsesdrift. Fordi “jeg” er så svak hos psykopaten, så har han/hun en meget skiftende personlighet, og kan sågar anta offerets personlighet. Dette kalles “speiling”.

En psykopat har ingen antenner

Det hjelper ikke å forklare at det kanskje blir litt vel mye av det gode. Møter de motstand preller det av. Da finner de bare andre måter å fortsette sin manipulering på. De har ofte mange forhold bak seg. De har heller ingen ekte relasjon til den de faktisk har et forhold til. De utleverer sine nærmeste. De mistenker dem ofte for å være dysfunksjonelle eller mistenker dem for å ha psykopatiske trekk. Dette kan de sette seg ned å diskutere åpent med andre mennesker. Både nære og ukjente. De tar ikke fem øre for å bedra sin egen samboer. De overtaler, de flytter grenser, de fisker etter informasjon og de manipulerer deg sakte men sikkert dit de vil ha deg. De er søkende, famlende og men også pågående i all sin naivitet. Prøver du å sette skapet på plass blir du gjerne kalt både for ufin og paranoid.

Psykopatiske humørsvingninger følger ingen logikk.

De kommer ut av det blå, og har sjelden noe med personen den rammer å gjøre. De har sitt utspring i psykopatens mørke og tomme indre liv. Psykopaten har valgt seg ut en søppelcontainer, som han/hun lar merke dette humøret. Søppelcontaineren er ikke hvem som helst – psykopaten vet å opprettholde en normalitetsmaske overfor de fleste. Søppelcontaineren er deg.

Det kan være flere årsaker til psykopatens dårlige humør – alle utenfor offerets kontroll.

 1. Han/hun føler seg krenket. Enten av deg, andre, eller noe han har observert i TV/sosiale medier. Dette kan ha skjedd for flere dager siden. Det er uansett deg det rammer. Krenkelsen kan være av en karakter, som normale mennesker ikke lar seg krenke av. Og fordi psykopaten sjelden er åpen og ærlig, så er det umulig for offeret å forstå årsaken.
 2. Psykopaten bruker dårlig humør som manipuleringstaktikk, for å holde deg på “tå hev”. Sinne og aggressive blikk skal holde deg i sjakk. Du skal ikke føle deg for trygg på at han/hun kommer til å beholde deg i livet sitt for alltid. Du bør underkaste deg. Dette er bevisst fra psykopatens side.
 3. Psykopaten slapper av med deg, og viser deg glimtvis hva som ligger bak masken. Psykopatens egentlige jeg, er mørkt, sint og tomt. Å bære normalitetsmasken hver dag er hardt arbeid. Han/hun lar den glimtvis falle med deg. Dette er en ubevisst handling.
 4. Psykopaten opplever seg som mer betydningsfull enn deg. Du er hans/hennes eiendel, og han/hun anser det som sin rett til å trå over dine grenser. Dette er både en bevisst og ubevisst handling.
 5. Du er i en devalueringsfase i relasjonen, hvor psykopaten har begynt å miste interessen og forakte deg. Han/hun har muligens allerede funnet seg et mer forlokkende offer, og leter etter en utvei fra relasjonen med deg. Han/hun vil bevisst provosere frem en konfrontasjon.

 

Når offeret ikke har kjent psykopaten så lenge, så oppleves humørsvingningene meget forvirrende. Offeret får ingen forklaring etter en periode med ignorering eller kvasse kommentarer, og i neste øyeblikk opptrer psykopaten som om ingenting har skjedd. Han/hun kan opptre meget ufint, men etter et minutt spørre “hva skal vi ha til middag?” med et smil. Dette gir offeret den underlige følelsen av å hele tiden bli avvist, men at psykopaten likevel ikke gir slipp. Psykopaten synes å støte deg fra ham/henne, og samtidig forvente at du skal være tilstede, støttende og kjærlig. Dette er en utmattende “push and pull” lek. Offeret blir usikker på hvor han/hun egentlig har psykopaten, men bruker normale referanserammer til å unnskylde, forstå, akseptere og tilgi. Offeret forsøker å strekke seg langt, for å gjøre psykopaten medgjørlig og fornøyd igjen. Dette er bortkastet, for psykopaten kan aldri blidgjøres. Hans/hennes indre er et sort bunnløst hull, som aldri kan fylles med gode gjerninger. Men psykopaten vil likevel snart ta på seg masken og opptre normalt igjen. Offeret puster lettet ut – for denne gang, og vil fremover i relasjonen bruke mye tid og energi på å unngå psykopatens humørsvingninger, uten å forstå at det er utenfor hans/hennes kontroll. Psykopatens labilitet blir blandet med komplimenter, ros og hengivenhet. Intet av dette er ekte, men får offeret til å bli værende i relasjonen.

 

Psykopatens humørsvingninger kan av og til eskalere og utløse narsissistisk raseri (eng. narcissistic rage). Tilstanden har sitt navn fra psykopatens nære slektning – narsissisten. Det sies at alle narsissister er ikke psykopater, men alle psykopater er narsissister. Psykopaten har derfor de fleste narsissistiske tilbøyeligheter, i tillegg til de som er spesifikke for psykopati. Dette inkluderer narsissistisk raseri, som er en utblåsning av de sjeldne. Psykopaten vil under et slikt anfall være truende og meget ufin. Offeret vil bli svertet på det groveste og oppleve utrygghet. Årsaken til raseriet er en grov krenkelse av psykopaten, det vil likevel være frakoblet logisk tenkning som de ovennevnte humørsvingningene.

 

Globalisering…

I fremtiden må vi nok forberede oss på at prising av vann blir på samme vis som prising av elektrisk kraft. Når globalistene er ferdig me å røve til seg alle norske vannverk, og gjør vannet til den “nye oljen” kan vi få vannpriser langt over hva vi normalt er vant til. Vannledninger legges ut over og under vann, for å forsyne Europa og videre, med vann fra Norge…

Se denne videoen. Den kan gjøre deg forberedt. Ca 50 min. https://youtu.be/kTXV4t8hZdE

Det kommer inn så mye – – –

Det kommer inn veldig mye stoff hele tiden, og det er vanskelig å velge hva jeg skal formidle videre til dere. Arkivet har blitt omfattende etter hvert. Dette innlegget kom sist fredag, og som alltid kjenner jeg jo igjen mye av innholdet. Det er gjerne det samme som foregår i slike forhold.

Som tidligere etterlyser jeg mannlige skribenter. Det er direkte synd, for jo flere ganger du deler en vond hendelse, dess mindre betydningsfull blir den. Det er sikkert flere menn som opplever slike forhold enn kvinner, men mennene ytrer seg veldig lite. Kanskje føler de skam for å bli terrorisert av en kvinne. Det bør de ikke, for kvinner kan i mange tilfeller være langt mer grusom enn menn. Det har jeg mange eksempler på, relativt nært innpå livet.

______________________________________________________________

 

Etter å ha vært i forhold med to voldelige psykopater og vært singel i mange år, så har hun nå møtt en hyggelig mann. Men etter disse erfaringene, og at hun har lest tusen artikler om psykopater så vet hun ikke sine arme råd. Er det noe i det, eller overreagerer jeg, spør hun.

 

Fra superfantastisk til fornærmelser i neste øyeblikk

Han forvirrer meg med at jeg er superfantastisk, for så å kalle meg ondsinnet og at jeg fornærmer han etterpå, men at han liker det. Han Sender meldinger døgnet rundt, og vil treffe meg hele tiden og sove med meg allerede etter første date.

Han har også det blikket. Det skule-mørke-øyne blikket. Han snakker nedsettende om en god kompis og fremstiller seg selv som at han har hjulpet han på rett vei i livet og lånt bort masse penger.

Eksen hans hadde problemer fordi hun hadde en historie med psykopater og mente hun var blitt likedan eller preget av det slik at hun hadde enkelte tendenser selv. Han mente hun var syk og det var mye rart med henne som gjorde at det ble slutt. Og som for eksempel det tegnet med gjesping, så har jeg forsøkt å gjespe i evigheter for å trigge empatien. Men det skjer ingenting.

Ingen medfølelse

Han virker overfladisk uten særlig medfølelse i prat om vonde triste ting. Han skjønner ikke at han må be om unnskyldning når han har såret meg. Han skjønner rett og slett ikke at han har såret meg ved å tillegge meg en personlighet jeg ikke har. Jeg er veldig glad i barn, og det er han også sier han. Han har ingen. Bomba meg litt med bilder og snakk om barn fordi jeg sa jeg var glad i de.

Sjarmerende og pen i tøyet

Han har masse sjarm, glimt i øyet og er veltalende og pen i tøyet. Pen leilighet som han skrøt av antall kvm. Pene stilrene ting. Fet bil. Ville treffe datteren min etter en date. Kalte meg søte ting på første date som kjære, vennen, osv. Kritiserte servicen på restauranten. Han sier han har avstått fra sex i 3 år. Har vært singel like lenge. Han finner ingen med match liksom.

Han snakker nedsettende om seg selv iblant. Både utseende og personlighet. Sier mye fint til meg, men jeg føler meg ikke glad. Jeg føler meg mer deppa. Hva er det med han her?

Jeg har lest tusen artikler og merker meg tegnene, men blir usikker på om jeg bare er redd for å gå i samme felle igjen og er desperat etter å vite hva han er. Noen med lignende erfaringer og råd?

Hva tror du?

Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt. Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp? Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først: Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Men hva er da en psykopat? Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat. Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den som blir utsatt for den – psykopatens offer.

Vanskelig å skille en alminnelig drittsekk fra en psykopat

Vi minner alltid om at det  er viktig å skille en psykopat fra en “alminnelig” drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig. En psykopat er en manipulativ dritsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelten ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg?

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varienrende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspykopatene. De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat.

Fagfolk deler ikke ut diagnoser over disk

En terapeut kommenterte: Dere skriver “Fagfolk deler ikke ut diagnoser over disk”. Alle har krav på en grundig undersøkelse før en diagnose blir stilt, og diagnose “psykopat” blir sjeldent eller aldri stilt.Dette kan nok langt på vei stemme også fordi “psykopat” ikke er en diagnose. Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Du har for øvrig også andre diagnoser som ligger nært opptil.”

Vi sier oss enige i denne kommentaren. Av det vi leser av litteratur er imidlertid begrepet “psykopat” på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. På bloggen refererer vi til at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som “fullblods psykopat”, mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk. De fleste av oss vil “score noen poeng” på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.

En vaskeekte psykopat vil aldri forandre seg

Den ene prosenten som får full score er fullblod psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med. Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske. Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker.

En psykopat eller en person med fremtredende psykopatiske trekk scorer på mange, men ikke nødvendigvis alle av følgende trekk:

(Husk at det utelukkende er fagfolk som kan gjøre testen, og at de må benytte Hares manual når de utfører den)

 

Jeg har selv svart på disse spørsmålene ut fra mine erfaringer med en voldelig partner i løpet av 18 – 19 år. Det overrasket meg at alle spørsmål ble besvart positivt. Men det forteller jo samtidig at det må ha vært helt ekstremt for barn å vokse opp under slike forhold. Minner samtidig om at jeg aldri valgte denne mannen som min partner, men ba om at han ikke måtte oppsøkte meg mer. Det forårsaket et ekstremt voldelig angrep hvor jeg ble banket og slått så tennene løsnet, samt voldtekt som resulterte i graviditet. Dette barnet drepte han senere ved å hoppe med begge bena av full kraft opp på min mage, mens han skrek. “Jeg skal faenmeg ikke ha noen unge å slepe på” Det var innledningen. Tenker han aldri har blitt nektet noe som helst, og at jeg var den første som ikke aksepterte ham.. 

         

1. Glatthet/overflatisk sjarm Ja

2. Storhetsideer om egne evner og betydning Ja veldig
3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg 
Ja
4. Patologisk lyving      
Ja
5. Bedragersk/manipulerende    Ja
6. Mangler anger eller skyldfølelse    
Ja
7. Grunne affekter   
Ja
8. Ufølsom/manglende empati 
Ja
9. Parasittisk livsstil   
Ja
10. Dårlig atferdskontroll 
Ja
11. Promiskuøs seksuell atferd   
Ja – hele tiden
12. Tidlige atferdsproblemer 
Ja
13. Mangel på realistiske fremtidsplaner  
Absolutt ingen planer
14. Impulsivitet 
Alltid
15 Uansvarlig atferd 
Ja
16. Tar ikke ansvar for egne handlinger 
Nei
17. Mange kortvarige forhold  
Ja
18. Ungdomskriminalitet   
Ja
19. Vilkårsbrudd 
?
20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd
   Ja

Norges lover…

Som grunnlag for utarbeidelse av Grunnloven, brukte edsvollmennene de 10 bud. At det ikke lenger er obligatorisk lærdom i skolen, er en skam. Alle mennesker burde pugge budene – med forklaring – for da ville man alltid holde seg på riktig side av loven.

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og din mor
 5. Du skal ikke slå i hjel
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet
 7. Du skal ikke stjele
 8. Du skal ikke tale usant om din neste
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Hva er en pappa ?

Mine barn hadde verken farsfigur eller pappa, men en horebukk, sadist, tyrann og despot. Han røvet dem for alt og ga livslange psykiske traumer i massevis i stedet. Det er farsarven de sliter med og aldri blir kvitt. Uvettige kunnskapsløse fjols, har gjort alt i deres makt for å forsterke skadene. Det vil koste dem dyrt…..

Men hva er en pappa?

Barna trenger ikke bare en fars-figur. Det gjelder alle barn. De trenger en pappa. En pappa som følger dem i ett og alt. En pappa med på fisketur, fotball-trening, svømming, tur i skog og mark, skitur og telt-tur. Ride ranke på pappas kne, og lese Asbjørnsen og Moe på sengekanten. Barna trenger pappas gunst. Den kan være uoppnåelig for mange, både jenter og gutter, men spesielt gutter som skal bli menn. De trenger å lære folkeskikk, konfliktløsning, og å sette egne grenser . De trenger en pappa som sier at de er glad i dem, og at de er bra nok. Er det så forferdelig vanskelig? Om så – bør ikke barn settes inn i tiden…