Navnebytte…

Dårlig selvtillitt ?

Det er litt corny å se hvordan folk driver å bytter navn, endrer navn eller legger til et navn som ikke hører til person fra tidligere.

Hvorfor gjør de det?

Det er for å skape avstand – avstand til øvrig slekt, søsken, familie etc. Et slags forsøk på å heve seg opp fra et nivå til et annet, i håp om å bli lagt merke til og få en bedre posisjon ;)) Tror de.

Men personendringer skjer dessverre ikke så lett, for det er mellom ørene det sitter – i ens indre, og det er det man må arbeide med. Forandre det indre i seg selv.

Først da finner man egenverdi og egen styrke.