Arven…

Alle blir eldre om de lever så lenge, og de fleste opplever det samme generasjon etter generasjon. Er du slem og voldelig mot din mor eller svigermor, kan du risikere å oppeve det samme når du blir eldre.

Derfor råder jeg alle jeg kommer i kontakt med å innrette seg på at det kommer til å skje, og at de må forberede seg. Engasjer heller hjelp utenfra enn å bruke egen familie. Det burde nesten være utopi å hevde noe slikt, men slik er realitetene. Dessverre.

Svar på spørsmål: Nei jeg driver ikke terapi. Det får andre ta seg av, men jeg er og har alltid vært en god samtalepartner, og sammen kan vi finne løsninger. Jeg fungerer også som analytiker i avhør av voldelige personer.

Men altså ikke noen form for terapi.

—————————————————

TØR IKKE SI FRA:

Psykisk vold og trusler fra nær familie kan være økonomisk motivert. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Rømte til krisesenter etter trakassering fra svigerdatter

Eldre utsettes for økonomiske overgrep. – Store mørketall, mener forsker.

Karin Madshus

Publisert torsdag 28. november 2019 –

 

 – Psykisk vold og trusler kan være økonomisk motivert. Det kan handle om å bli overtalt til å gi fra seg verdigjenstander og penger, eller at noen hindrer deg i å disponere penger slik du selv ønsker, sier Astrid Sandmoe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ifølge en nasjonal forekomststudie fra 2017 i regi av NKVTS har rundt 65 000 hjemmeboende personer over 65 år vært utsatt for vold eller overgrep. I tillegg til psykiske overgrep, fysisk og seksuell vold opplever også eldre mennesker økonomiske overgrep.

 

På bakgrunn av tall fra studien anslår forskerne at rundt 7500 personer i alderen 65–90 år har opplevd økonomiske overgrep etter fylte 65 år.

– Jeg tror det er store mørketall og at vi bare har kartlagt toppen av isfjellet, sier Sandmoe.

– Det er for eksempel voksne barn som handler for sin eldre mor eller far, men som også bruker kortet til å handle til sin egen familie for en hel uke. De eldre oppdager at penger forsvinner fra kontoen, men de tør ikke si fra.

I de fleste tilfeller er det ofrenes egne barn som utøver de økonomiske overgrepene og ofte henger disse overgrepene sammen med psykisk vold.

økonomiske overgrep

Økonomiske overgrep har fram til nå ikke vært omfattet av straffeloven, (og dermed politiets definisjon på vold i nære relasjoner) men blitt behandlet som økonomisk kriminalitet. Hvis psykiske overgrep er økonomisk motivert fra en nærstående, blir det definert som vold i nære relasjoner.

Svigermor måtte rømme

I studien svarte deltakerne på spørsmål om de hadde opplevd å bli overtalt til å gi fra seg verdigjenstander eller penger, eller om noen hadde hindret dem i å disponere penger slik de selv ønsket.

Gjennom intervjuer har forskeren fått fortalt flere historier om økonomisk vold:

En svigerdatter som ville ha svigermoren ut av huset de hadde kjøpt sammen, dro opp alle de nyplantede blomstene og ødela andre gjenstander svigermoren likte. Svigermoren hadde betalt mest for huset. Svigerdatteren baksnakket henne i lokalmiljøet. Til slutt prøvde hun å dytte henne ned en trapp. Svigermoren rømte til slutt til krisesenteret.

– Jeg har hørt om tilfeller hvor et voksent barn avtaler møte med banken for en av sine foreldre for å ta opp forbrukslån. I den ene saken skjønte ikke den eldre moren hvorfor hun skulle til banken. Hun trengte ikke lån, men turte ikke opponere mot sønnen. Hun samtykket i lånet, som i realiteten gikk til sønnen, forteller Sandmoe.

 

Fra før overførte kvinnen et fast beløp til sønnen hver måned for å hjelpe ham med hans økonomiske vanskeligheter.

– Hvis den eldre damen skulle få behov for å flytte til en «seniorleilighet» ville en stor del av egenandelen hennes være brukt opp. Hun hadde ingen andre barn å rådføre seg med, forteller Sandmoe.

Hindret i å se barnebarn

Andre tilfeller av økonomisk vold kan være mer diffuse og vanskeligere å oppdage. Sandmoes erfaring er at mange eldre ikke nødvendigvis tenker over at det er vold eller overgrep de blir utsatt for. Det kan være vanskelig å skille mellom å gi bort gaver frivillig og om man egentlig er blitt presset til å gi bort penger eller eiendom.

– Mange blir utsatt for psykisk trakassering i forbindelse med deling av arv, eiendom eller forskudd på arv. Det kan også være at voksne barn som ruser seg presser foreldre for penger til rus og medisiner, mat og husvære, sier Sandmoe.

Eldre slås, trues og presses økonomisk av nær familie

 

Ifølge forskeren kan press oppstå når søsken som skal arve er uenige. Den eldre kan føle seg presset til å gi fra seg forskudd på arv.

Forskeren husker også en historie om en eldre mor som ble overkjørt og trakassert av en av sine døtre.

– Datteren var ikke enig i morens avgjørelse om hvem som skulle overta hytta og hvem som skulle overta huset. Det førte til at hun ikke fikk være sammen med sine barnebarn. Hun fikk også et oldebarn uten at hun fikk vite det før lenge etter. Det førte til stor sorg og søvnløse netter, forteller Sandmoe.

Vanskelig å si fra

Det er flere grunner til at det er vanskelig å si fra om at man blir utnyttet av barn eller barnebarn.

PSYKISK VOLD

  • Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre.
  • Eksempler på psykisk vold er: Direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate den andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den kan være sammen med, utagerende sjalusi, ignorere og avvise den andres følelser m.m.
  • Psykisk vold skader selvbildet vårt. Å bli utsatt for psykisk vold er vondt og leder ofte til en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist.
  • Psykisk vold over tid leder også ofte til at man flytter grensen for hva man aksepterer å bli utsatt for.
    Kilde: Stiftelsen Alternativ til Vold

– Man blir mer avhengig av familie når man er eldre. Blant annet trenger man hjelp til daglige gjøremål. Eldre er redde for hvilke konsekvenser det vil få hvis de sier fra, sier Sandmoe.

Ifølge forskeren synes spesielt mødre synd på sine barn, selv om de blir utnyttet. I disse tilfellene er det ofte voksne barn med rusproblemer og andre problemer med å tilpasse seg samfunnet.

– Det kan hende de bor hjemme. Alarmen bør gå hvis en voksen bor hjemme eller flytter hjem til foreldrene, sier Sandmoe.

Risiko med BankID

Ifølge Finanstilsynet har det vært en økning i svindel knyttet til låneavtaler.

– Ofte er svindelen utført av en person i nær relasjon til den som ble svindlet. Dette skjer blant annet gjennom misbruk av den svindledes BankID. Slikt misbruk er kriminell virksomhet, og den enkelte må melde svindelen til politi og påtalemyndighet, sier Olav Johannessen, seksjonssjef i seksjon for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet.

André Abelson, advokat hos Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS, forteller at firmaet jevnlig bistår i slike saker.

– Ofte er det personer som har fått tatt opp lån eller foretatt kjøp i sitt navn, og det er personer i nær relasjon som har gjort dette ved å misbruke vedkommende sin BankID, sier han.

Det er ikke uvanlig at man betror sin BankID til samboer, ektefelle eller barn av praktiske hensyn, men det innebærer en risiko. Det er også i strid med bankenes vilkår for bruk av BankID. Ifølge Abelson medfører dette at man lettere kan bli utsatt for identitetstyveri og misbruk.

– En person som besitter en annens BankID kan sende lånesøknader og signere på lånepapirer og gjeldsbrev i dennes navn. Vi ser at dette kan skje når foreldre overlater sin BankID til voksne barn for at disse for eksempel skal betale regninger for seg. Dessverre er det også tilfeller der personer trues til å overlate sin BankID til andre, eller blir fralurt sin BankID på andre måter, sier han.

– Uttrykket «alt som ikkje tar livet av deg, gjer deg sterkare», kan du skrive på ein lapp og tørke deg bak med

 

Tvangssalg av bolig

Ofte kan det ta tid før man oppdager at man har blitt utsatt for svindel. Ved lånopptak kan det først bli oppdaget når lånet blir misligholdt, og går til inkasso og tvangsfullbyrdelse. I tilfeller hvor det gjelder personer i nær relasjon som står bak kan det være at brev med varsler om dette blir unndratt og fjernet fra posten.

– Vi har sett tilfeller hvor det er gått så langt at det er blitt begjært tvangssalg av boligen til den som er blitt økonomisk utnyttet, sier Abelson.

De som utsettes for denne typen misbruk opplever situasjonen som svært fortvilende ifølge Abelson. I tillegg til den økonomiske belastningen, oppleves det som svært vanskelig dersom det er personer i nær relasjon som står bak.

Abelsons råd er å snarest mulig søke juridisk bistand for å få hjelp.

– Det kan være gode muligheter med å nå fram med krav om at låneavtalen skal kjennes ugyldig, eller at man ikke er erstatningsansvarlig for andres bruk av egen BankID. I de fleste saker om misbruk av BankID vil man også kunne ha krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen, sier Abelson.

0 kommentarer

Siste innlegg