Norges lover…

Som grunnlag for utarbeidelse av Grunnloven, brukte edsvollmennene de 10 bud. At det ikke lenger er obligatorisk lærdom i skolen, er en skam. Alle mennesker burde pugge budene – med forklaring – for da ville man alltid holde seg på riktig side av loven.

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn
  3. Du skal holde hviledagen hellig
  4. Du skal ære din far og din mor
  5. Du skal ikke slå i hjel
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet
  7. Du skal ikke stjele
  8. Du skal ikke tale usant om din neste
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Hva er en pappa ?

Mine barn hadde verken farsfigur eller pappa, men en horebukk, sadist, tyrann og despot. Han røvet dem for alt og ga livslange psykiske traumer i massevis i stedet. Det er farsarven de sliter med og aldri blir kvitt. Uvettige kunnskapsløse fjols, har gjort alt i deres makt for å forsterke skadene. Det vil koste dem dyrt…..

Men hva er en pappa?

Barna trenger ikke bare en fars-figur. Det gjelder alle barn. De trenger en pappa. En pappa som følger dem i ett og alt. En pappa med på fisketur, fotball-trening, svømming, tur i skog og mark, skitur og telt-tur. Ride ranke på pappas kne, og lese Asbjørnsen og Moe på sengekanten. Barna trenger pappas gunst. Den kan være uoppnåelig for mange, både jenter og gutter, men spesielt gutter som skal bli menn. De trenger å lære folkeskikk, konfliktløsning, og å sette egne grenser . De trenger en pappa som sier at de er glad i dem, og at de er bra nok. Er det så forferdelig vanskelig? Om så – bør ikke barn settes inn i tiden…